akg-images / Guenay Ulutuncok / akg-images / NTB  21ST CENTURY, WATER SUPPLY, POPULATION, Economy and Infrastructure, ARIDITY, History and Politics, DROUGHT, WOMAN, CHILD, WATER SHORTAGE, POLITICS; POLICY, DEVELOPMENT AID, EVERYDAY LIFE; DAILY LIFE, AFRICA, INDEPENDENCE MOVEMENT, SOMALIA, WATER

Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret, skriver FNs klimapanel. Foto: NTB

Hjelpeorganisasjoner frykter dramatisk hete og tap av menneskeliv

Fortsetter utslippsnivåene som de gjør i dag,  frykter Røde Kors at innen 2050 vil 200 millioner mennesker ha behov for nødhjelp hvert år på grunn av klimaet.  – Vi i Norge må  ta vårt rettmessige ansvar for å betale for skadene som allerede har skjedd på grunn av klimaendringene. Klimafinansiering til utviklingsland må økes, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Hjelpeorganisasjoner mener at den nye rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er ved et historisk veiskille.

Funnene i siste rapport fra FNs Klimapanel gir grunn til å frykte store tap av liv dersom man ikke betydelig og raskt reduserer de globale klimagassutslippene, mener Røde Kors.

– Enten vi vil det eller ikke, står vi ved et historisk veiskille. Hvis ikke vi handler nå for å redusere klimagassutslippene, vil vi de neste hundre årene møte endringer i vær, vind og temperaturer som kan overstige mange lokalsamfunns evne til å tilpasse seg og få store humanitære konsekvenser, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær for Røde Kors i Norge i en pressemelding.  

 

Humanitær utfordring

Doblingen i antall klimarelaterte katastrofer de siste tjue årene har gjort klimakrisen til den største humanitære utfordringen Røde Kors står overfor, skriver organisasjonen.  

– Utsatte lokalsamfunn over hele verden står allerede i dag ved klimatilpasningens yttergrenser. Dersom utslippsnivåene fortsetter som de gjør i dag, forventer vi at innen 2050 vil 200 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp hvert år på grunn av klimaet, sier Apeland. 

 

 

Viktigste spørsmål

Kirkens Nødhjelp mener klimasaken er vår tids viktigste politiske og moralske spørsmål.

– Nå må politikere fra alle partier bidra med handling, sier Dagfinn Høybråten i en uttalelse.

Klima-rapporten viser at klimakatastrofer som tørke, flom og orkaner blir stadig verre og kommer oftere. F attige land, særlig i Afrika og Asia, rammes særlig hardt, påpeker organisajonen.

– Da vi streiket for klima for to år siden, lovet politikerne oss at de skulle ta ansvar. Nå må de vise oss at de holder det de lover, sier Naja Lynge Møretrø, leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

De mener Norge har et spesielt ansvar.

– Vårt forbruk og oljeproduksjon har bidratt til å skape krisen. Vår velferd er bygd på utvinning og leting etter fossilt brensel. Nå må norske politikere endre kurs og vise handlingskraft, skriver organisasjonen.

– Vi må kutte drastisk i norske utslipp samtidig som vi bidrar til omstillingen og tilpasning i resten av verden. Vi bør snarest slutte å subsidiere leting etter fossil energi. Vi må også ta vårt rettmessige ansvar for å betale for skadene som allerede har skjedd på grunn av klimaendringene gjennom økt klimafinansiering til utviklingsland, sier Høybråten.

 

En av hovedfunnene i den ferske rapporten viser en drastisk økning i ulevelige lufttemperaturer. Det er en grense for hvor ekstremt vær og høye temperaturer mennesker kan klare å leve under. Denne grensen er allerede nådd i deler av Afrika og Asia. I alle scenarier i rapporten vil antallet dager med livsfarlig lufttemperatur øke betydelig i Afrika.

 

Publisert: 09.08.2021 13.29.31 Sist oppdatert: 09.08.2021 13.29.31