USAs endrede patentholdning kan bli sentral i den globale kampen mot pandemien, mener Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Her et vaksineringssenter i Mumbai i smitteherjede India. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

Jubel over USAs ja til patentunntak for korona-vaksiner

Norsk Folkehjelp jubler over at USAs president Joe Biden åpner for patentunntak av koronavaksiner. – En gamechanger i kampen mot pandemien, sier Redd Barna.

Onsdag ble det kjent at USA støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på koronavaksiner. Dette vil sette flere land i stand til å produsere koronavaksiner.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, jubler over nyheten. Hun mener dette er en av de beste nyhetene på lang tid.

– Dette er de beste nyhetene vi har fått på lenge, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp i en uttalelse til NTB.

Hun peker på at flere fattige land nå kan få tilgang til flere covid-19-vaksiner.

 

Økte muligheter for konsensus

Kirkens Nødhjelp mener at erklæringen som nå er kommet fra Washington øker mulighetene for å få til den nødvendige konsensus om et midlertidig unntak fra patentrettigheter på Covid-vaksiner i WTO.

Organisasjonen forventer at Norge bruker sin posisjon i WTO til å bidra til en slik enighet. De mener kan over tid få enorm betydning for tilgangen til vaksiner i lavinntektsland.

– Skal dette gi de resultatene vi håper på, må verden også se en holdningsendring med hensyn til handelsrestriksjoner på nødvendige varer i leverandørkjeden, og samarbeid om kunnskap og teknologioverføring til nye produsenter, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.  

Han mener det er viktig å fortsatt jobbe for fullt med umiddelbare tiltak som å dele doser med land som knapt er i gang med vaksinering.

– Vi må støtte utrulling av vaksinering der vi nå opplever at helsesystemene ikke har kapasitet, mener Kirkens Nødhjelp.

 

«Game-changer»

Også Redd Barna er glad for nyheten, som de omtaler som en «game-changer» i den globale kampen mot pandemien. De peker på at kun 0,3 prosent av alle vaksinedosene som er satt i verden, er satt i de verdens fattigste land.

Mens flere vestlige og europeiske land kan glede seg over svært høy vaksinasjonsgrad, ligger nemlig store deler av verden langt etter i vaksineringen. I India løper smitten løpsk, og landet sliter med mangel på vaksiner.

– Situasjonen i India er en skremmende påminnelse om at så lenge det er områder hvor befolkningen ikke er vaksinert, vil det fortsette å komme nye mutasjoner. Vi risikerer at vaksinene ikke virker like godt mot disse, sier utviklingspolitisk seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna til NTB.

– Ingen er trygge før alle er trygge, understreker hun.

 

Manglende støtte

I høst fremmet Sør-Afrika og India et forslag om en midlertidig opphevelse av patenter på vaksiner og medisiner i Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Norge er leder av dette rådet, men har sammen med blant annet USA latt være å støtte forslaget. Årsaken er at de har ment det var for vidtrekkende og at det vil sette framtidig forskning og utvikling av vaksiner i fare.

Både Norsk Folkehjelp og Redd Barna sier at de nå forventer at Norge aktivt bruker rollen sin som leder av Trips-rådet for å forhandle fram en løsning som vil oppheve patentet på koronavaksinene.

 

USAs handelsutsending Katherine Tai kunngjorde regjeringens synspunkt i en uttalelse onsdag.

Det skjedde i forbindelse med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å lempe på internasjonale handelsregler for å sette flere land i stand til å trappe opp vaksineproduksjonen.

 

Vil ta tid

– Denne regjeringen har stor tro på beskyttelse av opphavsrett og patenter. Men vi støtter opphevelse av disse beskyttelsene for covid-19-vaksiner som et tiltak for å få slutt på denne pandemien, sier Tai, og fortsetter:

– Dette er en global folkehelsekrise, og ekstraordinære omstendigheter krever ekstraordinære tiltak. Regjeringens mål er å få så mange trygge og effektive vaksiner ut til så mange som mulig, så raskt som mulig.

Hun advarte om at det kommer til å ta tid å oppnå enighet om dette internasjonalt, og noen umiddelbar effekt på vaksinesituasjonen vil utspillet ikke få.

 

Skuffede produsenter

Vaksineprodusenter er imidlertid skuffet. Den internasjonale føderasjonen for farmasøytiske produsenter IFPMA sier at planen om å suspendere patentrettighetene ikke er veien å gå.

– Opphevelsen av patentrettigheter er et enkelt, men feil svar på et komplekst problem. Det vil verken føre til større produksjon eller gi løsningene som er nødvendige, sier IFPMA i en uttalelse.

IFPMA mener at det i stedet må fokuseres på å fjerne handelshindringer og flaskehalser i forsyningskjedene og gjøres noe med mangel på råvarer og ingredienser til produksjonen av vaksiner.

 

Norge søker kompromiss

Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO og fortsetter dette arbeidet som leder for TRIPS-rådet.

– Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om. Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter blir en mulig flaskehals, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Men vi må fortsatt arbeide for å løse utfordringene knyttet til teknologioverføring, oppbygging av kompetanse og investeringer i produksjonskapasitet, legger hun til.

Hun viser til at India og Sør-Afrika har signalisert at de vil komme med et revidert forslag, og at Norge i dagens møte i WTO gjentok oppfordringen til alle WTOs medlemmer om å søke kompromisser.

– Vi sa vi håper det reviderte forslaget kan danne grunnlag for diskusjoner som fører fram til konsensus, sier Søreide.

 

Pinlig for Norge

SV-leder Audun Lysbakken sier det er fantastisk at USA nå vil heve patentbeskyttelsen av koronavaksiner. Han mener Norge har spilt en pinlig rolle i saken.

Norge leder Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og har vært et av landene som har stemt mot fattige lands ønske om at vaksineoppskriften skulle deles fritt.

– Det er fantastisk at USA snur og vil gå inn for at vaksineoppskriftene deles med fattige land, sier SV-leder Audun Lysbakken, og legger til at det betyr at mer vaksine kan produseres av fattige land selv.

– Norge har spilt en pinlig rolle i denne saken. Regjeringen har stilt seg på legemiddelselskapenes side, i stedet for å støtte fattige land, sier Lysbakken.

Publisert: 06.05.2021 07.35.03 Sist oppdatert: 06.05.2021 08.06.59