Faksimile fra rapporten til Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp gir flest «jordkloder» til SV, KrF og MDG

Foran stortingsvalget har Kirkens Nødhjelp rangert partienes utviklingspolitikk ved å dele ut poeng i form av en til ti jordkloder. SV, KrF og MDG topper med 9 jordkloder hver.

Organisasjonen mener at det norske stortingsvalget er også et verdensvalg fordi deler av norsk politikk har globale konsekvenser. De ønsker å sette utviklingspolitikken på agendaen.

I rapporten «Hvilke partier har den beste utviklingspolitikken?» vurderes partiene på områdene klima, bistand, gjeld, Oljefondet, skatt og åpenhet, handel, våpenkontroll og menneskerettigheter/likestilling.

Partienes politikk for utslippskutt og klimafinansiering har vært en del av evalueringen. MDG, Rødt og SV ønsker de mest dramatiske utslippskutt

 

Dette er organisasjonens partirangering:

SV, KrF og MDG får 9 jordkloder hver.

Ap, Venstre og Rødt får 7 jordkloder.

Senterpartiet får 5,5

Høyre får 3,5 jordkloder

Frp får 2 kloder.

 

Frp-kritikk

Fremskrittspartiet kritiserer undersøkelsen. De påpeker at når Kirkens Nødhjelp selv setter kriteriene for undersøkelsen blir konklusjonen akkurat slik de ønsker.

– Dersom Kirkens Nødhjelp imidlertid hadde vurdert de varige resultatene av bistand vil FrPs politikk rangert suverent høyest. FrP måler ikke bistand i hvem «gir mest». Vi stiller krav om deltakelse også fra mottakerland og vi måler suksessrate etter hvor mange som blir uavhengig av bistand, skriver Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsperson i FrP i en kommentar til Bistandsaktuelt

– I dag er det rekordmange som sulter, korrupsjonen er høy og regionale konflikter er økende. Norsk bistand slik den i dag utøves og er organisert bidrar til å forsterke disse tendensene. Det er ikke positivt for noen. Verken for giver eller mottaker. Og det er ødeleggende for mottakerlandene, mener Tybring-Gjedde.

 

Større ambisjoner

Kirkens Nødhjelp mener at flere av partiene har hevet ambisjonene fra forrige stortingsvalg da de gjorde en lignende øvelse. Dette gjelder særlig på tema som klima, bærekraft og skatt.

Et sentralt funn i rapporten er at samtlige partier ønsker økt innsats mot skatteunndragelse og bruk av skatteparadis. Mange av partiene har også punkter om hvordan Norge skal være en internasjonal pådriver for å få på plass et bedre globalt skatteregelverk. 

Alle partiene unntatt Frp og Høyre vil at Norge skal bruke minst 1 prosent av brutto nasjonal inntekt på bistand – noe som også er speilet i Solberg-regjeringens statsbudsjett.

Alle partiene unntatt Fremskrittspartiet omtaler FNs bærekraftsmål i sine partiprogrammer.

 

Klimakrisen i fokus

– Samtidig ser vi at uansett hvilken regjeringssammensetning vi får, så må partiene med sterk utviklingspolitikk jobbe med å få med seg de andre for å sikre at Norge fortsatt skal ha en sterk rolle på global utvikling, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

En viktig del av rapporten er partienes klimapolitikk fordi håndtering av klimakrisen er avgjørende for utvikling i fattige land. Både politikk for utslippskutt og klimafinansiering har vært en del av evalueringen.

– Skal vi unngå en uhåndterlig klimakatastrofe for verdens fattige, trengs det handlekraft i den neste stortingsperioden. Målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C må være førende for all norsk politikk, også oljepolitikken, sier Høybråten.

MDG vil bruke en prosent av BNI fra Oljefondet på internasjonal klimafinansiering. Krf og Rødt vil trappe opp klimafinansieringen og er tydelig på at dette må komme i tillegg til tradisjonell bistand. SV vil trappe opp klimafinansieringen, og finne innovative løsninger for å finansiere dette, men skriver ikke eksplisitt at bistanden skal skjermes. Ap, Høyre og Sp vil øke klimafinansieringen, men er ikke tydelige på at bistanden skal skjermes. 

 

(Saken ble oppdatert 15.8.21 med kommentar fra Fremskrittspartiet)

 

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.08.2021 07.45.47 Sist oppdatert: 15.08.2021 10.52.19