Under de første månedene av pandemien var interessen for korona-relaterte temaer stor, og leserveksten på Bistandsaktuelts nettsider var kraftig. En artikkel som presenterte den kenyanske tegneren Gados korona-karikaturer var blant de mest leste. Denne tegningen er fra julen i fjor. 

Bistandsaktuelt: Leserrekord i koronaåret 2020

Ekstraordinær leserinteresse rundt koronakrisen bidro til at Bistandsaktuelt satte ny leserrekord på nett i 2020. – Lesertallene var i fjor sju ganger høyere enn for ti år siden. Den positive trenden gjennom flere år gir redaksjonen en stor oppmuntring, sier ansvarlig redaktør Gunnar Zachrisen.

I 2020 opplevde Bistandsaktuelt kraftig leservekst på nett. Veksten var særlig stor i de første månedene etter at koronapandemien rammet Norge og verden. Både i mars og april ble det satt nye månedlige leserrekorder, og til slutt ble også den gamle rekorden for antall lesere i løpet av et år slått med god margin.

Bistandsaktuelt passerte i fjor for første gang 1,5 millioner sidevisninger på nett. Fra 2019 til 2020 økte lesertallene med over 40 prosent.

Bistandsaktuelts nettutgave har hatt en kraftig økning i leseraktivitet det siste tiåret. 

– En viktig årsak til leserveksten var stor interesse for koronakrisen i utviklingsland. Vi har også hatt mye stoff om bistandsbransjen som har hatt gode lesertall. Blant annet hadde vi saker om skjev representasjon og diskriminering på etnisk grunnlag, i en situasjon der det hadde vært stor oppmerksomhet i media rundt "Black Lives Matter", sier Bistandsaktuelts redaktør Gunnar Zachrisen.

Han vektlegger samtidig at han leder en liten, men svært kompetent stab av erfarne journalister som bidrar til mye godt og lesverdig stoff.

 

– Stor økning gjennom hele året

Mange av artiklene som fikk mange lesere i fjor dreide seg på en eller annen måte om koronakrisen.

– Lesertallene på våren var spesielt høye i forbindelse med koronapandemien, som også var et sterkt fokus i vår dekning. Vi beskrev smittesituasjonen i ulike utviklingsregioner, særlig i Afrika og Latin-Amerika, og vi hadde mye stoff om de økonomiske konsekvensene av ulike smittevernrestriksjoner og -tiltak. I tillegg hadde vi også stoff som gikk ut på hvordan bistandsbransjen og myndighetene i ulike samarbeidsland tilpasset seg den nye virkeligheten under koronakrisen.

– Etter en lengre periode med rekordhøye lesertall på våren gikk antallet lesere gradvis ned utover sommeren og høsten. Hva tror du var årsaken til dette?

– Vi hadde en økning gjennom hele året sammenlignet med 2019. Også i høst var antall lesere betydelig over lesertallene fra året før, men leserinteressen rundt temaet korona i vårmånedene var helt spesiell. Da situasjonen i Norge ble mindre prekær, dempet også interessen seg for det globale bildet. 

 

Økte bruken av korrespondenter

I løpet av fjoråret publiserte redaksjonen omtrent 4,5 artikler i snitt per arbeidsdag. Dét til tross for en spesiell arbeidssituasjon og tidvis svak bemanning.

– 2020 har vært et år med veldig spesielle arbeidsvilkår. Redaksjonen har primært operert fra hjemmekontor og hatt digitale møter, og fra mars 2020 har egne reportasjereiser vært umulig. Heldigvis har vi et nettverk av lokale korrespondenter som kan rapportere om lokale forhold, sier Zachrisen.

Bistandsaktuelt er kanskje det eneste mediet Norge som har et bredt korrespondentnettverk i utviklingsland, særlig i Afrika. Dette nettverket ble benyttet i større grad enn tidligere i året som gikk, forteller redaktøren.

– Andre medier lenker stadig oftere til Bistandsaktuelt.no. Hvor mye hadde dette å si for fjorårets leserrekord?

– Selve lenkingen har nok ikke hatt noen stor betydning. Det har hatt større betydning at enkelte nettsteder, slik som sol.no, innimellom reproduserer våre artikler. Uansett er det god reklame, og det er hyggelig at vi innimellom krediteres for saker vi graver frem og blir lagt merke til av andre medier.

Gunnar Zachrisen er ansvarlig redaktør i Bistandsaktuelt.

Fakta om rekordåret

Antall personer som abonnerer på Bistandsaktuelts nyhetsbrev økte til 6854 i løpet av 2020. Økningen er på hele 28 prosent fra året før. 

Antall visninger av Bistandsaktuelts nettsider er sju ganger høyere i 2020 sammenlignet med ti år tidligere. Antall sidevisninger har økt fra 286.000 i 2010 til 1.504.000 i 2020.

Tallet over kan suppleres med lesere Bistandsaktuelt får inn via samarbeidspartneren ABC Nyheter. Disse sto for ytterligere 583 000 sidevisninger i 2020. 

Aldersfordelingen blant leserne på nett er variert. Antallet lesere har økt i alle aldersgrupper det siste året. De eldste og de yngste aldersgruppene økte likevel mer enn de fra 35-55 år. Andelen nye lesere under 35 år økte betydelig i løpet av fjoråret. Økningen her var på hele 57 prosent sammenlignet med året før. Antallsmessig var det likevel lesere over 55 som økte mest.

Opplaget på Bistandsaktuelts papirutgave ligger relativt stabilt i overkant av 19.000.

Publisert: 11.01.2021 19.37.42 Sist oppdatert: 11.01.2021 19.37.42