Organisasjonen Conservation International arbeider i Guyana for å redusere skadene på regnskogen når det letes etter gull, ofte i områder der urfolksgrupper har rettigheter. Foto: Jan Speed

Skogtildeling: Prioriterer urfolk og kampen mot versting-selskaper

Urfolksgrupper er prioritert når 1,8 milliarder bistandskroner tildeles 39 skogprosjekter som skal drives av sivilt samfunn over de neste fem årene.

 

– Støtten til sivilt samfunn gir viktige resultater for Norges regnskogssatsing. Sivilt samfunn styrker urfolk og lokalsamfunns rettigheter og skogområder, holder selskaper ansvarlige for avskoging i råvareproduksjon, bekjemper skogkriminalitet og hjelper myndigheter med å bekjempe avskogingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.  Mandag ble det endelig klart hvilke prosjekter som skulle få støtte.

Norges internasjonale klima- og skoginitiativ har som mål å bidra til å bremse og på sikt reversere avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Sivilsamfunn er avgjørende for at dette målet skal nås.

 

– Urfolks kamp er vår kamp

Nærmere 640 millioner norske kroner av sivilsamfunnstildelingen, går til å støtte urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn.

Disse organisasjonene får støtte

Dette er de 39 organisasjonene Norad inngår avtale med:    

Tema: Urfolks og skogavhengige befolkningers rettigheter:

 • AMAN, Indonesia
 • Comissão Pró-Índio do Acre, Brasil
 • Det norske Menneskrettighetsfondet, Colombia
 • EcoCiencia (Ecuador)
 • Fundacion Peruana Conservacion Naturaleza, Peru
 • IBC / RAISG (Peru/regionalt)
 • ISPN, Brasil
 • Regnskogsfondet, globalt
 • Rainforest Foundation UK, DRK/CAR
 • Rainforest Foundation US, Guyana
 • Samdhana, Indonesia
 • Utviklingsfondet, Etiopia
 • WRI, Indonesia

Tema: Avskogingsfrie forsyningskjeder og finansmarkeder

 • Ceres, globalt
 • CDP, globalt
 • Client Earth, globalt
 • Conservation International, Guyana
 • Fern, globalt
 • Global Canopy, globalt
 • National Wildlife Federatio, Brasil
 • Rainforest A. – Afi, globalt
 • Stockholm Environment Institute – TRASE, globalt

Tema: Redusert skogkriminalitet og monitorering:  

 • Amazon Conservation (ACA), Peru
 • Amazon Institute of People and the Environment (IMAZON), Brasil
 • Environmental Investigation Agency (EIA), globalt
 • Forest Trends, Mekong
 • Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS), Colombia
 • TRAFFIC International, global
 • World Resources Institute (WRI), global
 • Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia

Tema: Økte ambisjoner for redusert avskoging:  

 • Amigos da Terra – Amazônia, Brasil
 • BBC Media Action, Indonesia
 • Caritas, DRK og Colombia
 • Fundação Brasileira, Brasil
 • IPAM, Brasil
 • Kirkens Nødhjelp, Etiopia
 • Mongabay, global
 • Transport and Environment, globalt, Brasil, Indonesia
 • Wildlife Conservation Society, Indonesia og DRK
 • WWF Norge, global

– Å styrke urfolks rettigheter er en av de mest effektive måtene å beskytte regnskog. Urfolk og andre forkjempere for miljø og menneskerettigheter risikerer dessuten livene sine i kampen mot avskoging, så å støtte disse gruppene er også et spørsmål om sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Deres kamp bør være vår kamp, sier Rotevatn.

 

Påvirke næringslivet

Et annet mål for det norske skoginitiativet er å påvirke næringslivet for å redusere presset på tropiske skoger fra global handel med råvarer som soya, storfekjøtt, palmeolje, trevirke, gummi, kakao og kaffe.  Gjennom nye prosjekter til sivilt samfunn styrkes dette arbeidet.

– Det har vært et poeng å målrette innsatsen mot globale finansmarkeder, og internasjonale investorer og selskaper i kategorien forsyningskjeder. For å snu avskogingstrenden må vi påvirke de store pengene og gjøre det økonomisk ulønnsomt å hugge ned skogen, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad i pressemeldingen.

 

358 søknader

Det er Norad forvalter de fleste av de 39 nye avtalene med sivilsamfunnsorganisasjoner i samarbeid med Klima- og miljødepartementet. Norad mottok hele 358 søknader fra hele verden før søknadsfristen i mai i 2020.

– Fokuset er i denne omgang på å styrke nasjonale aktørers kapasitet i arbeidet for skogbevaring. Lokal kompetanse gir globale resultater. Vi er særlig fornøyde med at så mange nasjonale aktører kvalifiserer for støtte og ser en betydelig heving av kvaliteten på søknadene, sier Solhjell.

  
Arbeid mot skogkriminalitet 

To andre viktige satsingsområder for klima- og skoginitiativet, og som derfor ble prioritert i utlysningen, handlet om å redusere skogkriminalitet og øke oppslutning til det globale samarbeidet om å redusere utslipp fra tropisk skog (REDD+), heter det i pressemeldingen.

Åpenhet og offentlig tilgang til informasjon om konsesjoner, eierskap og eiendomsbesittelse og finansstrømmer er avgjørende for å avdekke og stoppe denne formen for kriminalitet. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i å avsløre og rapportere om tilfeller av korrupsjon og andre ulovligheter i skogsektoren.

Mens Norges samarbeid med Brasils myndigheter om skogbevaring har stoppet opp, øker nå Norge støtten til nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner i Brasil.

Publisert: 29.06.2021 09.00.07 Sist oppdatert: 29.06.2021 09.00.07