LYNN BO BO / EPA / NTB

FNs sikkerhetsråd har kommet med en Presidentuttalelse som fordømmer militærets voldsbruk i Myanmar. Foto: Lynn Bo Bo / EPA / NTB

Nupi-forsker om Sikkerhetsråd-uttalelse: – Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at Russland og Kina – i lys av Navalnyj-saken og situasjonen i Hong Kong – gikk med på en sterk fordømmelse av voldsbruken i Myanmar, sier Nupi-forsker Niels Nagelhus Schia.

Også Kina var med da FNs sikkerhetsråd fordømte militærets voldsbruk mot ikke-voldelige demonstranter i Myanmar.

Ifølge UD var Norge en sterk pådriver for uttalelsen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreker i en epost til NTB at en enstemmig Presidentuttalelse har langt større betydning enn hvis vestlige land uttaler seg på egen hånd.

– Norge ønsket en sterkere uttalelse i lys av den dramatiske utviklingen. Å oppnå en enighet i Sikkerhetsrådet som inkluderer Kina, India og Vietnam for andre gang på kort tid, og som tydelig fordømmer volden, er en klar beskjed til juntaen, sier Søreide.

Kuppet fant sted for snart seks uker siden. Det har tidligere bare kommet én uttalelse fra FN sikkerhetsråd, før denne ukas Presidentuttalelse som hadde en sterk fordømmelse av volden, der Norge og rådets 14 andre medlemsland uttrykker støtte til en demokratisk overgang og krever at fengslede løslates umiddelbart. Det er likevel ingen planer for hvordan overgrepene kan stoppes, og verken Kina, Russland, Vietnam eller India støttet en uttalelse som fordømmer selve kuppet.

Sivil-ulydighets-bevegelsen (CDM) i Myanmar er kritisk til uttalelsen og mener det internasjonale samfunnet må sende et mye tydeligere signal til hærledelsen: «Rett etter Sikkerhetsrådets fordømmelse, drepte terrorjuntaen igjen folk på åpen gate. Hva slags melding sender det til FNs sikkerhetsråd?», heter det fra CDM.

 

– Et konsensusfokusert organ

– Det er svært positivt at rådet står samlet om en slik uttalelse. Det er oppsiktsvekkende at Russland og Kina – i lys av Navalnyj-saken og situasjonen i Hong Kong – til slutt gikk med på en sterk fordømmelse av vold mot fredelige demonstranter, sier Niels Nagelhus Schia ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). 

Seniorforskeren mener uttalelsen «vagt» åpner opp for at sanksjoner kan iverksettes på sikt.

– Så får vi bare leve med at rådet ikke lykkes med å samle seg om en uttalelse som fordømmer selve kuppet.

– Men er denne uttalelsen godt nytt for et folk som de siste ukene har bedt «det internasjonale samfunnet» og FN om hjelp?

– Det beste for folket i Myanmar ville jo ha vært en fordømmelse av kuppet, sier Nagelhus Schia.

Han forklarer at stormaktsinteresser er bakteppet når rådet ikke klarer å bli enige.

– Sikkerhetsrådet er et konsensusfokusert organ. Dersom en av de faste medlemslandene har interesse av å støtte kuppmakerne i Myanmar, vil ikke rådet klare å enes om en resolusjon, om eventuelle sanksjoner eller intervensjoner.

Nagelhus Schia mener likevel at Sikkerhetsrådet ikke er så handlingslammet som man kan få inntrykk av.

– Når det oppstår kriser som den i Myanmar, er det lett å tenke at sikkerhetsrådet ikke får til noen ting. Men rådet vedtar jevnlig resolusjoner som bidrar til en bedre verden. Om du spør en mor på landsbygda i Liberia om hun har det bedre i dag enn for 20 år siden vil svaret garantert være ja, sier seniorforskeren.

Men kan Norge spille en rolle for å påvirke rådet til handling i Myanmar?

– Samarbeidsklimaet i rådet har blitt mer anspent de siste årene, fordi verdenssituasjonen er mer anspent. Det kan gi spillerom for Norge. Valgte medlemsland som Sverige, New Zealand og Luxembourg har for eksempel tidligere fått til mye bra i forhold til situasjonen i Syria. Når dét var mulig – om det som har vært et av de mest betente temaene i rådet – vitner det om at også norske myndigheter kan klare å presse gjennom kompromisser for å respondere på situasjonen i Myanmar. Samtidig er det nok slik at «verden» vegrer seg for å blande seg i staters styresett, spesielt etter at man gikk på en smell i Libya, sier Nagelhus Schia.

Publisert: 12.03.2021 09.22.39 Sist oppdatert: 12.03.2021 09.22.39