Norec støttet opplysningsarbeid for funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land fra 2017-2019. Men det viste seg raskt at den daværende ledelsen i en av partnerne i prosjektet, den malawiske organisasjonen Podcam, hadde urent mel i posen. 1,7 millioner norske bistandskroner kan være misbrukt og Norec krever nå pengene tilbakebetalt. Bildet er fra Podcams arbeid i Malawi og personene på bildet har ingenting med misligholdssaken å gjøre. Foto: Podcam.   

Norec-prosjekt: 1,7 millioner kroner misligholdt i Malawi

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) ga rundt tre millioner kroner i støtte til opplysningsarbeid for funksjonshemmedes rettigheter i flere afrikanske land. En granskning viser at mer enn halvparten av pengene ikke kan gjøres rede for. Norec innrømmer at egne kontrollrutiner har vært for dårlige. Senteret fortsatte å betale ut penger selv etter første varsel om at noe var galt.

Bistandsaktuelt skrev sist uke om hvordan Norad har fått tilbakebetalt drøyt 800 000 kroner fra Atlas-alliansen etter omfattende mislighold hos den norske organisasjonens tidligere samarbeidspartner i Malawi. Granskere og Norad frykter at 95 prosent av pengene den malawiske organisasjonen Podcam fikk i støtte i perioden 2017-2019 kan være misbrukt.

Det viser seg at også Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) finansierte et prosjekt med malawiske Podcam der det var dårlig kontroll og uoversiktelig forvaltning av penger. Det var et tips våren 2019 som ledet til en granskning som avdekket at pengebruken i den malawiske organisasjonen ikke var i tråd med avtalen. 1,7 millioner kroner kan være misbrukt.

Norec krever nå pengene tilbake fra Podcam.

 

Tidlig varsel

Dette er saken: Fra høsten 2017 støttet Norec Podcams opplysningsarbeid for funksjonshemmedes rettigheter. Med på samarbeidet var også en organisasjon fra Zimbabwe, og etter hvert ble prosjektet også utvidet med organisasjoner fra Kenya og Tanzania. Prosjektet innebar utveksling av unge funksjonshemmede deltagere mellom organisasjonene i de ulike landene.

Podcam fikk fra høsten 2017 til våren 2019 utbetalt om lag tre millioner kroner fra Norec. Den malawiske organisasjonen skulle etter avtalen gi deler av støtten videre til de tre andre organisasjonene involvert i prosjektet.

Men det gikk ikke helt etter planen. Allerede i februar 2019 varslet en deltager Norec om at de andre organisasjonene ikke fikk overført penger fra Podcam og derfor ikke kunne dekke de unge funksjonshemmedes deltagernes behov.

 

Manglet regnskap

Norec gjorde som følge av dette tipset egne undersøkelser, blant annet kontrollbesøk, og fant flere ting som ikke var som det skulle. Flere av de unge deltagerne fikk ikke lommepenger og penger til mat. Årsaken var at Podcam ikke hadde overført penger til de andre organisasjonene.

Men varslet ble trukket tilbake og Norec valgte å fortsette å utbetale penger til Podcam, i mars og mai 2019.

6. mai, tre dager etter en utbetaling fra Norec til Podcam, fikk Norec et nytt varsel om at ting ikke var som det skulle. Atlas-alliansen hadde gjennom sin granskning av en annen malawisk organisasjon fått et tips om at det var grunn til å mistenke at Podcam misbrukte norske bistandspenger. Informasjonen ble videreformidlet til Norec, som stanset videre utbetalinger.  Sammen med Atlas-alliansen/Norges Handikapforbund hyret Norec inn firmaet ZA Advisory til å gjennomføre en såkalt spesialrevisjon av Podcams regnskaper.

Funnene var nedslående:

  • Penger ble tatt ut av prosjektkontoene uten billag eller kvitteringer.  
  • Styret i Podcam kontrollerte ikke arbeidet til sekretariatet og direktøren, og godkjente uttak fra prosjektkontoen uten bilag for utgiftene.
  • Flere ansatte i Podcam manglet kontrakter, og organisasjonen hadde heller ikke betalt skatt eller pensjon i perioden 2018—2019.
  • Det var ingen intern kontroll og utilstrekkelig bokføring.

 

– Har endret rutiner

Granskerne konkluderte med at Podcam ikke kunne gjøre rede for om lag 1,7 millioner kroner av støtten på totalt rundt tre millioner kroner fra Norec. Pengene ble misligholdt i løpet av en ganske kort periode. Norec begynte samarbeidet med Podcam i november 2017, mens det første varslet om at noe var galt kom allerede i februar 2019.

Marit Bakken, som er avdelingsdirektør for program i Norec, innrømmer at kontrollen var for dårlig. Hun understreker imidlertid at Norec sin satsing mot sårbare grupper, som funksjonshemmede, ofte innebærer støtte til små grasrotorganisasjoner.

– Det er et satsingsområde i norsk bistand. Å støtte slike mindre organisasjoner medfører ofte større risiko enn å støtte store etablerte organisasjoner. Det er en risiko vi vil fortsette å ta, men vi kan redusere risikoen ved å ta visse grep.

 

– Burde hatt bedre kontroll med revisor

– Men her ble altså trolig 1,7 millioner kroner, over halvparten av støtten, misbrukt i løpet av halvannet år. Da er det er vel grunn til å ta selvkritikk?

– Ja. Vi har lært at når vi jobber med små organisasjoner med liten administrativ kapasitet, krever det enda tettere oppfølging fra oss. Vi skulle hatt bedre kontroll med revisjonsselskapet som Podcam brukte, og denne saken har ført til at vi har endret denne prosedyren. Nå har vi økonomigjennomgang på et tidligere tidspunkt i prosjektperioden.

– Norec fikk et varsel om mulig pengerot i Podcam allerede i februar 2019, men utbetalte likevel penger til organisasjonen i mars og mai. Hvorfor det?

– Det første varselet i februar ble trukket tilbake i mars, da organisasjonene mottok overføringer fra Podcam som avtalt. Det andre varselet kom 6. mai, tre dager etter at den siste overføringen gikk. Podcam mottok ingen overføringer fra Norec etter dette. Vår erfaring er at mange varslingsaker ofte bunner i misforståelser. Vi kan ikke holde penger tilbake før vi har sjekket varslingene på en skikkelig måte. Hvis vi gjør det, setter vi deltagerne vi har sendt på utveksling i en svært vanskelig situasjon.

– Er dere fornøyd med kontrollen dere hadde med dette prosjektet?

– Nei, vi har nulltoleranse for korrupsjon, og kan vi selvsagt ikke være fornøyd når et prosjekt ender på denne måten.

 

– Målgruppa ble skadelidende

Bakken poengterer at det er svært uheldig at de som var målgruppa for prosjektet er blitt skadelidende.

– For Podcam går dette utover deltagere og målgruppa. Det er veldig synd, i og med at det er en sårbar gruppe som trenger støtte. Organisasjonen har selv meldt de involverte til politiet og ønsker å bidra til en oppklaring. Norec har i tillegg meldt inn Podcam sitt revisjonsfirma til Institute of Chartered Accounts of Malawi.

– Anser dere pengene som tapt?

– Vi jobber fremdeles med å finne en løsning for tilbakebetaling, og er i tett dialog med Podcam og andre givere, sier Bakken.

Vi har lært at når vi jobber med små organisasjoner med liten administrativ kapasitet, krever det enda tettere oppfølging fra oss.

Marit Bakken, avdelingsdirektør Norec

Norec

Norsk senter for utvekslingssamarbeid, (Norec) tidligere Fredskorpset, er et norsk forvaltningsorgan som legger til rette for utveksling av mennesker mellom bedrifter og organisasjoner i Norge og land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Norec holder til i Førde. Det er underlagt Utenriksdepartementet og er finansiert over statsbudsjettet. For 2020 mottok Fredskorpset ca. 170 millioner kroner.

Publisert: 03.02.2021 10.08.49 Sist oppdatert: 03.02.2021 10.08.49