Anne Beathe Tvinnereim

Anne Beathe Tvinnereim inntok statsrådskontoret i Utenriksdepartementet i går. Hun gleder seg til å ta fatt på jobben. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB 

Ny utviklingsminister: – Dette har jeg brent for siden jeg var jentunge

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim ble i går Norges nye utviklingsminister. Hun gleder seg intenst til å ta fatt. – Dette har jeg brent for siden jeg var jentunge, sier hun.

– Jeg er så glad for at jeg får lov til å aksle denne jobben. Jeg kan ikke forestille meg noe mer meningsfylt, sa Tvinnereim til Bistandsaktuelt i går.

Kanskje var hun gårsdagens gladeste politiker, der hun strålte som en sol blant hauger med blomsterbuketter på Slottsplassen.

Gleden og engasjementet var ikke noe redusert da Bistandsaktuelt snakket med henne noen timer seinere på dagen, rett etter at hun hadde fått overrakt nøkkelkortet til statsrådskontoret fra avtroppende utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Tvinnereim har solid bakgrunn for å ta over styringen av norsk utviklingspolitikk. 47-åringen har arbeidet som diplomat, i Norad og har bred politisk erfaring. I tillegg er hun full av engasjement for den nye jobben, og legger ikke skjul på det.

 

Gleder seg til å reise og møte folk

Tvinnereim er andre nestleder i Senterpartiet og har jobbet på en lang rekke politikkområder. Samtidig la hun ikke skjul på at de sakene hun nå skal jobbe som utviklingsminister ligger hennes hjerte aller nærmest.

Dette er noen hun har vært engasjert i siden ungdomstida, fortalte hun til de frammøtte journalistene.

Hun ser fram til å reise ut og møte partnere for norsk utviklingspolitikk i andre deler av verden, og også til å møte engasjerte miljøer her hjemme.

– Du sier at du gleder deg til å reise. Hvor skal du reise først?

– Jeg vet ikke, men jeg er helt sikker på at det utmerkede embetsverket har en plan. Men jeg gleder meg uansett, sa Tvinnereim.

I Hurdalsplattformen, som legger de politiske rammene for Støre-regjeringen, blinkes det ut seks områder der innsatsen innenfor utviklingspolitikken skal konsentreres.

 

Vil bruke norske erfaringer

Tvinnereim, som selv var involvert i forhandlingene på Hurdalsjøen Hotell, snakket varmt om innholdet i plattformen. Hun la vekt på at utviklingspolitikken kan forankres i norske erfaringer.

– Dere har sikkert studert den nye regjeringsplattformen. En ting som nevnes der, er vår universelle velferdsstat. Der har vi kvaliteter og egenskaper som vi også kan reflektere inn i utviklingsarbeidet. Det synes jeg er viktig, sa den nye statsråden.

Hun viste også til den norske modellen for organisering av økonomi og arbeidsliv, der det såkalte trepartssamarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og fagforeninger har en sentral rolle.

Anne Beathe Tvinnereim (midt på bildet) som nyutnevnt statsråd på Slottsplassen torsdag. I forgrunnen statsminister Jonas Gahr Støre. På bildet også (fra venstre) kunnskapsminister Tonje Brenna, forsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Espen Røst

Dessuten pekte hun på landbruk som et område der den norske modellen kan være en ressurs i utviklingspolitikken. Senterpartiet har pekt på samvirkemodellen og småskala landbruk som effektive virkemidler.

– Personlig er jeg veldig opptatt av kampen mot sult og for matsikkerhet. Måten vi har organisert landbruket på i Norge vet jeg er noe mange bønder i utviklingsland hungrer etter, sa Tvinnereim.

 

Vil sette stempel

Helse og tiltak mot pandemier er at annet av områdene den nye regjeringen har blinket som sentralt i utviklingspolitikken. Tvinnereim påpekte at mange land fortsatt står midt oppe i en kritisk fase av pandemien, og beskriver den globale situasjonen som «ekstremt krevende».

– Hvor mye vil den nye regjeringen gjøre med budsjettet som den avgåtte regjeringen har levert?

– Nå skal vi inn og sette vårt preg på det budsjettet. Jeg skal ikke akkurat forskuttere den prosessen. Men vi har slått fast at vi skal ha én prosent av BNP til kampen for FNs bærekraftsmål. Det ligger fast. Nå skal vi inn og levere en tilleggsproposisjon. Jeg skal ikke forskuttere det som kommer der.

– Det er i Hurdalsplattformen sagt at det skal etableres en såkalt solidaritetspott på fem milliarder kroner som er knyttet til flyktninger og internt fordrevne. Hva er egentlig denne potten?

– Det handler om å bidra til de presserende utfordringene vi har med flyktninger, og legge til rette for hjelp i nærområdet. Men jeg går ikke inn på detaljer utover det. Dette skal vi utmeisle nå i tida som kommer.

 

Varsler gjennomgang av pengebruk

– Dere sier også at dere skal se nærmere på bruken av fond. Hva ligger i det?

– Ja, ikke mer enn at vi skal se nærmere på det for å sikre effektivitet i bistanden og i hvilken grad for eksempel administrasjonskostnadene er på riktig nivå ved bruk av fond. Fordi vi tenker at det er en del fond som har vokst veldig raskt. Vi ønsker rett og slett å se på innretningen og effektiviteten av de globale fondene. Jeg har ikke lyst til å gå inn på hvilke fond. Det er for tidlig, sa Tvinnereim.

Publisert: 15.10.2021 10.39.31 Sist oppdatert: 15.10.2021 10.39.31