Etter over seks måneder med væpnet konflikt i Tigray er den humanitære situasjonen fremdeles kritisk og uoversiktlig. Det anslås at 5,2 millioner mennesker har behov for beskyttelse og assistanse. Omlag to millioner mennesker er drevet på flukt og FN advarer nå om en sultkrise.

– Situasjonen vil bli verre de neste månedene, ikke bare i Tigray, men også i regionene Afar og Amhara, opplyste FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock til sikkerhetsrådet i et lukket møte denne uka.

FN opplyser at rundt 350 000 mennesker i Tigray, som ligger nord i Etiopia, nå trues av alvorlig hungersnød. Titusenvis av barn er allerede sterkt underernært, det er allerede meldt om dødsfall som følge av sult.

Men krisen er i ferd med å spre seg til videre. Til sammen er to millioner mennesker i Tigray, Afar og Amhara-regionene truet av utviklingen, mener FN.

Etter møtet i Sikkerhetsrådet, gikk Etiopias FN-ambassadør Taye Atske Selassie Amde ut med kritikk av FN. Ambassadøren sa at Etiopia ikke ønsket at FN skulle diskutere situasjonen i Tigray, som de mener er et spørsmål om innenrikspolitikk.

– Vi er svært uenige i vurderingen fra FN om hungersnød, uttalte han til journalister.

 

– Begrenset humanitær tilgang

– Det er fremdeles begrenset mulighet for å komme fram med humanitær hjelp til mennesker i nød i Tigray. Norge har krevd at humanitær bistand må komme frem, og har blant annet tatt dette opp i Sikkerhetsrådet. Sivilbefolkningen som er rammet av konflikten i Tigray må gis beskyttelse og livreddende humanitær hjelp, sier Eriksen Søreide.

Norge øker nå støtten til sivile i Tigray med 20 millioner kroner. Norge har dermed siden konflikten brøt ut i november bidratt med om lag 130 millioner kroner over det humanitære budsjettet.

FN og flere andre organisasjoner advarer nå mot at matmangel er et økende problem i Tigray. Den væpnede konflikten har ført til ødeleggelse og plyndring av avlinger, kornlagre og såkorn, landbruksutstyr og husdyr.

Et stort antall mennesker er fordrevet fra hjemmene og åkrene sine. 

Ifølge Verdens matvareprogram (WFP) er 350.000 mennesker nå i akutt fare for å sulte. 

Organisasjonen advarer om at det er fare for hungersnød og at 30.000 barn risikerer å dø av underernæring.

Den norske støtten blir kanalisert gjennom blant annet  Røde Kors (ICRC), FNs høykommissær for flyktninger, Flyktninghjelpen, FNs nødhjelpsfond (Cerf), Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.