Flere land mener at FNs klimapanel bør være mindre kritisk til fossil energi. Her demonstrerer Greenpeace-aktivister på ett av Shells oljeraffinerier i Rotterdam mandag 4. oktober. De krever at det blir forbudt å reklamere for fossilt drivstoff. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Avsløring: Olje- og kullprodusenter presser FN-eksperter

Saudi-Arabia, Japan og Australia er blant landene som har bedt FN tone ned behovet for en rask utfasing av fossile energikilder, viser lekkede dokumenter offentliggjort av BBC.

 

Også Norge figurerer i avsløringene som ett av flere land som har innvendinger mot den foreløpige rapporten og kjemper for at FNs klimaeksperter skal være mer positive til fangst og lagring av CO2.

Opplysningene er offentliggjort av journalistgruppen Unearthed , som er tilknyttet Greenpeace. Gruppen har i sin tur gitt informasjonen videre til BBC.

Lekkasjen finner sted en drøy uke før klimatoppmøtet i Glasgow, COP26, innledes. Der skal verdens ledere diskutere hva som må gjøres for å begrense klimaendringene og den globale oppvarmingen.

Over 32.000 kommentarer som vanligvis holdes skjult for offentligheten er nå lekket. De kommer fra verdens regjeringer, selskaper og andre aktører som har interesse i innholdet i rapporten til FNs klimapanel IPCC.

 

Norge forsvarer CO2-fangst

Norge er blant landene som ønsker at FN-ekspertene er mindre kritiske til fossile energikilder ved at de åpner for at CO2-fangst muligens kan brukes som verktøy for å få ned klimautslippene.

Flere andre land argumenterer også for at fangst og lagring av CO2 er en måte å kutte utslippene, men alle er enten store produsenter eller forbrukere av fossil energi.

I FN-rapporten fastslås det at verden må sørge for en rask omstilling til energikilder med nullutslipp samt en aktiv utfasing av fossil energi. Det står også at CO2-fangst kan spille en rolle i framtiden, men at det er usikkert om det er gjennomførbart.

 

Kjemper for fossil energi

Ifølge BBC er de aller fleste kommentarene fra verdens regjeringer konstruktive og ment som en forbedring av sluttrapporten.

Men en liten gruppe land hevder at verden ikke behøver å minske bruken av fossilt brensel så raskt som rapporten anbefaler. Blant dem er Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, samt Australia, som er lite villig til å oppgi sin kullindustri.

Enkelte rike land, som Sveits og Australia, er dessuten skeptiske til å betale mer for at fattige land skal gå over til grønnere teknologi.

To andre land, Argentina og Brasil, forsøker å få ekspertene til å slette budskapet om at plantebaserte dietter må til for å kutte utslippene. Begge land er store kjøttprodusenter.

 

– Beskyttet mot lobbyister

Kommentarer fra ulike hold spiller en sentral rolle i rapportprosessen, men ifølge FNs klimapanel har ikke forfatterne noen plikt til å ta dem med.

– Våre prosesser er utformet for å beskytte mot lobbyvirksomhet – fra alle hold, sier IPCC i en kommentar til BBC.

Klimaforsker Simon Lewis, som er professor ved University College London mener det er viktig at offentligheten får vite at land driver lobbyvirksomhet for å senke klimaambisjonene i forkant av COP26.

– Disse kommentarene viser taktikken som noen land er villige til å bruke for å hindre og forsinke handling for å kutte utslippene, sier han til Unearthed.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.10.2021 14.47.30 Sist oppdatert: 21.10.2021 14.47.30