Flyet med evakuerte nordmenn og andre fra Afghanistan som fredag landet pƄ Gardermoen, var nesten tomt, melder flere medier. Foto: NTB

Organisasjoner: Norge må re-etablere tilstedeværelse og dialog med Taliban

Afghanistankomiteen, CARE, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen oppfordrer Norge til re-etablere en diplomatisk tilstedeværelse, og gå i dialog med Taliban. Oppfordringen kom fredag, samme dag som det første norske flyet med evakuerte nordmenn og andre fra Afghanistan landet på Gardermoen.

Organisasjonene skriver i en pressemelding at Talibans raske maktovertagelse i Afghanistan har ført til en dramatisk evakuering internasjonale fra Kabul. De mener dette har forsterket den frykt Taliban-overtakelsen utløste og gjør at befolkningen nå føler seg forlatt. Dette har store utfordringer for både vanlige Afghanere og for internasjonale bistandsaktører i landet.

Afghanistankomiteen, CARE, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen oppfordrer Norge til å re-etablere en diplomatisk tilstedeværelse, og gå i dialog med Taliban. Norge bør også oppfordre andre land til å etablere diplomatiske forbindelser, mener organisasjonene.

– Hvordan Taliban opptrer de neste ukene og månedene vil være helt avgjørende for hvordan vi og det internasjonale samfunnet kan forholde oss til en ny afghansk regjering hvor Taliban deltar, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en uttalelse lørdag.

De norske organisasjonene mener et internasjonalt diplomatisk tilstedeværelse i Kabul er viktig.

– For å få til en fredelig utvikling i Kabul er det viktig at det internasjonale samfunnet har tett dialog med de reelle makthaverne i Afghanistan. Dette er for tiden Taliban. Taliban har også sagt at de garanterer sikkerheten for internasjonale aktører i landet. Det er nå viktig å ta dem på ordet, skriver generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth i en pressemelding.

Hun mener det internasjonale diplomatiet har en viktig rolle i å observere og rapportere hva som faktisk skjer i landet. Utsatte grupper vil stå i større fare uten et sterkt internasjonalt diplomati som kan se og rapportere om det som skjer.

 

Trenger humanitær bistand

Afghanistan befinner seg i en humanitær krise. For at dette ikke skal utvikle seg til en katastrofe som vil destabilisere landet ytterligere må grunnleggende tjenester innenfor helse, utdanning og infrastruktur videreføres, mener hjelpeorganisasjonene.

De mener dette vil kreve en videreføring av internasjonal bistand til Afghanistan.  For at innsatsen skal være effektiv, må giverlandene være til stede i landet for å overvåke innsatsen, skriver de.

 

Må vi bistanden

Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i CARE Norge påpeker på en email til Bistandsaktuelt at mye av den norske bistanden til Afghanistan er stat-til-stat, som går gjennom Verdensbanken og FN. CARE mener at den norske regjeringen må stanse den typen bistand snarest.

Georgsen mener pengene må vris over til nødhjelp og den langsiktige utviklingshjelpen. Vi må enda mer enn tidligere prioritere jenter og kvinner.

CARE ber den regjeringen om en tydelig satsing og prioritering av midlene til Afghanistan fremover.

 

Bistand framover

Afghanistan er et av de fattigste landene i verden og har i mange år vært en av de største mottakerne av norsk bistand. I år er det planlagt at Norge skal gi 650 millioner kroner i bistand til Afghanistan.

– Inntil videre fryses de gjenværende utbetalingene for 2021, bortsett fra bevilgningene til nødhjelp og humanitær innsats via FN og norske humanitære organisasjoner. Norge gir ikke direkte bistand til afghanske myndigheter. Mesteparten av bistanden kanaliseres via FN, Verdensbanken og norske humanitære og frivillige organisasjoner. I de neste ukene vil vi sammen med andre givere og våre partnere vurdere bistandsengasjementet grundig. Vi gjør også vurderinger av muligheten til å vri deler av bistanden til mer nødhjelp, sier Ine Eriksen Søreide i en pressemeldling.

– Innretningen på bistanden til Afghanistan vil avhenge av hvordan de nye makthaverne forholder seg til grunnleggende rettigheter som demokrati, rettsikkerhet, menneskerettigheter, likestilling og andre internasjonale forpliktelser. Det afghanske folket trenger støtte mer enn noen gang. Vi kommer til å følge nøye med på situasjonen for jenter, kvinner og andre sårbare grupper, sier utenriksministeren.

*****

Et fly med evakuerte landet på Gardermoen søndag. Nå er alle afghanske ansatte ved Norges ambassade i Kabul evakuert.

– Det er en stor lettelse at våre lokalt ansatte afghanere med sine familier nå har blitt evakuert fra Kabul og kommet trygt til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse sendt til NTB.

(Saken som ble publisert fredag er oppdatert 22.8 med uttalelser fra utenriksministeren)

Publisert: 20.08.2021 14.11.45 Sist oppdatert: 22.08.2021 09.38.42