FN: Pandemien har ikke bremset oppvarmingen

Selv om koronarestriksjonene førte til en midlertidig nedgang i klimagassutslippene, har de ikke bremset klimaendringene, påpeker FN i en ny rapport.

 

– I år har utslippene fra fossilt brensel tatt seg opp igjen, konsentrasjonen av drivhusgasser fortsetter å øke, og alle kontinenter har opplevd menneskeforsterkede værfenomener som påvirker liv, helse og levebrød, skriver generalsekretær António Guterres i forordet til rapporten United in Science 2021.

Rapporten viser at store kutt må på plass umiddelbart hvis det skal være mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Guterres.

Han sier konklusjonene er «en skremmende vurdering av hvor langt unna vi er» å nå målene i Parisavtalen. Avtalen fra 2015 tar til orde for å holde oppvarmingen under 2 grader sammenlignet med førindustriell tid, mens det ideelle vil være å begrense seg til rundt halvannen grad.

– Med mindre det er umiddelbare, raske og omfattende kutt i utslippene av drivhusgasser, vil det være umulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, skriver Guterres og legger til at «konsekvensene vil være katastrofale for folk og for planeten».

I november arrangerer FN klimatoppmøte COP26 i skotske Glasgow.

Publisert: 16.09.2021 12.36.52 Sist oppdatert: 16.09.2021 12.36.52