Ansatte i statistikk- og analysegruppen har bistått internasjonale domstoler i å avdekke omfanget av menneskerettighetsbrudd. Her forklarer stifteren Patrick Ball statistisk metode for samarbeidspartnere. Foto: HRDAG

Statistikere vant årets Rafto-pris

Kan statistikk brukes til å avdekke overgrep i et land? Ja, mener årets vinnere av Rafto-prisen – og viser til eksempler fra Syria, Tsjad og Guatemala.

Vinnerne er statistikk- og analysegruppen Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Den ideelle organisasjonen består av et team på fem personer med bakgrunn fra blant annet datavitenskap, programvareutvikling og statistikk.

Organisasjonen har fått flere store gjennomslag som vitner i rettsaker, og har presentert bevis for sannhetskommisjoner, internasjonale straffedomstoler, menneskerettsorganisasjoner og FN-oppdrag. 

 

En ny generasjon rettighetsforsvarere

I prisbegrunnelsen heter det at Raftoprisen 2021 tildeles Human Rights Data Analysis Group for deres omfattende dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene. Gjennom bruk av statistikk og data-vitenskap, avdekker de menneskerettighetsbrudd som ellers ville kunne forblitt ukjent.

Juryen mener at HRDAG representerer en ny generasjon menneskerettighetsforsvarere som styrker håndhevelsen av menneskerettigheter globalt.

«Gjennom solid vitenskapelig analyse og i samarbeid med menneskerettighetsforsvarere på grasrota, fremskaffer HRDAG beviser for tortur, drap, og andre former for maktmisbruk. Bevisene er avgjørende for å kreve ansvarliggjøring og rettferdighet. Systematisk dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd avslører omfanget av overgrepene, og er avgjørende for å få slutt på straffefrihet for overgripere, og for å beskytte og styrke modige menneskerettighetsaktivister i frontlinjen. HRDAGs grundige metoder og analyser sikrer at hvert dødsfall telles, og at et minimum av menneskelig verdighet respekteres», skriver juryen.

En av fire drap var ukjente

Sammen med Amnesty International, har HRDAG dokumentert at 25 prosent av drapene på varetektsfengslede i syriske fengsler, ikke var rapportert. Forskerne deres har vært ekspertvitner i rettsaken mot general og tidligere statsleder José Efraín Ríos Montt i Guatemala, som ble dømt som øverste ansvarlige for folkemord mot urbefolkningen i landet. De har fremskaffet beviser på usedvanlig høye dødstall blant politiske fanger under styret til tidligere president Hissène Habré i Tsjad, og de har fremlagt beviser for etnisk rensing utført av Serbiske styrker, brukt i den internasjonale krigsforbryterdomstolen mot tidligere president Slobodan Milošević i 2001.  

Statistikk- og analysegruppen arbeider ofte i samarbeid med menneskerettighetsforsvarere, etterlatte av voldsofre, journalister og organisasjoner over hele verden. De initierer også egne prosjekter og utvikler nye analyseprogrammer og metoder.

 

USA: En av tre drept av politiet

HRDAG har nylig igangsatt et prosjekt om politivold i USA, der deres analyser viser at en tredjedel av alle ofre som er myrdet av fremmede, er drept av politiet, noe som antyder at offentlige statistikker underrapporterer politivold.


Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen – er delt ut årlig siden 1987 til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Det er Raftostiftelsen som deler ut prisen. Stiftelsen ble opprettet for å hedre minnet om Thorolf Rafto, som var professor ved Norges Handelshøyskole og fredsaktivist. Årets pris blir utdelt 14. november i Bergen.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 23.09.2021 14.23.10 Sist oppdatert: 23.09.2021 14.23.10