APA Images/REX / Shutterstock editorial / NTB  STRIP, A, ATTACKS, STRIKES, PALESTINIAN, RUBBLE, TERRITORIES, 2012, FOLLOWING, DEBRIS, UNREST, DESTRUCTION, BUILDING, JABALIYA, STRIKE, REFUGEE, HOUSE, AIRSTRIKES, BOMBED, EAST, CAMP, GAZA, 12, AIRSTRIKE, ISRAELI, ATTACKED, BOMBING, AFTERMATH, AIR, RAIDS, 12676110, RAID, AN, CHILD, BOY, DAMAGE, CHILDREN, BOMBINGS, ATTACKING, Not-Personality, War & Conflict, ATTACK, DESTROYED, WRECKAGE, BOMB, GIRL, HOME, MAR

5, 9 millioner palestinere lever ifølge UNHCR som flyktninger. Disse barna ser på skadene etter israelske flyangrep på Jabaliya-leiren på Gazastripen i forrige månded. Foto: AP/NTB

Ny dyster flyktningrekord

Over 82 millioner mennesker var ved årsskiftet på flukt fra krig, vold og forfølgelse, og nok en dyster rekord ble dermed satt.

Antallet mennesker som blir tvunget ut på vandring i søken etter trygghet, har økt hvert eneste år de siste ni årene.

Ved årsskiftet var nærmere 82,4 millioner på flukt, en økning på nærmere 3 millioner fra året før, ifølge  årsrapporten fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

20,7 millioner var registrert som flyktninger utenfor hjemlandet av UNHCR, og Tyrkia var i særklasse det landet som huset flest, 3,7 millioner.

I Colombia levde det 1,7 millioner flyktninger ved årsskiftet, og både i Pakistan og Uganda levde det 1,4 millioner. Tyskland huset 1,2 millioner flyktninger.

6,7 millioner syrere og 5,9 millioner palestinere levde i fjor på flukt, og det samme gjorde nærmere 4 millioner venezuelanere. 2,6 millioner afghanere var også på flukt, og det samme var 2,2 millioner fra Sør-Sudan og 1,1 million fra Myanmar.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, mener det internasjonale samfunnet svikter menneskene som er på flukt.

– Dagens rekordhøye tall over mennesker på flukt vitner om en svikt av episke dimensjoner fra lokale, nasjonale og internasjonale makthavere. For niende år på rad har vi satt en ny, dyster rekord over antallet fordrevne på grunn av vold og forfølgelse, sier han i en pressemelding. 

 

Internt fordrevne

48 millioner mennesker var også på flukt i eget land, 8,3 millioner bare i Colombia og 6,7 millioner i Syria. I Kongo var det 5,2 millioner internt fordrevne, i Jemen 4 millioner, i Somalia 3 millioner, i Afghanistan 2,9 millioner, i Etiopia 2,7 millioner og i Nigeria og Sudan 2,6 millioner.

– Bak hver eneste tall er det en person som er tvunget bort fra hjemmet og en historie om fordrivelse og lidelse. De fortjener vår oppmerksomhet og støtte, ikke bare humanitærhjelp, men også at vi finner en løsning på deres situasjon, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Han etterlyser økt politisk vilje og innsats for å få en slutt på de mange konfliktene og forfølgelsen som tvinger mennesker på flukt.

 

Født på flukt

42 prosent av alle som er på flukt, er gutter og jenter under 18 år. De er særlig sårbare, særlig når krisene som har tvunget dem på vandring, varer i årevis, konstaterer UNHCR.

Nesten 1 million barn ble født av foreldre som var på flukt i fjor, og mange av dem vil også måtte vokse opp på flukt.

– Denne tragedien, der så mange barn blir født som flyktninger, bør være grunn god nok til å gjøre mer for å forhindre og få en slutt på vold og konflikter, sier Grandi.

 

Stengte grenser

Koronapandemien har gjort det enda verre for verdens flyktninger, og 160 land stengte i fjor sine grenser for innreise da pandemien var på sitt verste.

UNHCR hadde registrert 4,1 millioner asylsøkere ved utgangen av 2020, men 99 land gjorde i fjor heller ikke noe unntak for disse, uansett hvilken desperat situasjon de måtte ha flyktet fra.

Flere og flere land har siden endret praksis, innført testing ved grensa, vaksinesertifikater og midlertidig karantene ved ankomst.

 I overkant av 400.000 søkte asyl i EU i 2020, noe som er det laveste tallet siden 2013 og en nedgang på 34 prosent fra 2019.

Til tross for at 1,4 millioner mennesker har behov for å bli gjenbosatt som kvoteflyktning i andre land ifølge UNHCR, falt antallet kvoteflyktninger til vestlige land til kun 34.000 i 2020.

Det er en nedgang på nesten 70 prosent fra 2019. Den viktigste forklaringen er at USA, Canada og Australia, som tradisjonelt har tatt imot flest kvoteflyktninger, nå tar imot langt færre.

– I en tid med et historisk høyt antall mennesker med behov for beskyttelse er det dramatisk at stadig flere rike land, i og utenfor Europa, er uvillige til å delta i den internasjonale ansvarsfordelingen og gi flyktninger beskyttelse i eget land, sier Jan Egeland.

 

Få vendte hjem

Statistikken over hvor mange flyktninger og internflyktninger som kunne vende hjem i 2020, er også nedslående lesning.

Bare 251.000 flyktninger fant det trygt å returnere, en nedgang på 21 prosent fra året før. 3,2 millioner internflyktninger tok sjansen på å vende hjem, men det var en nedgang på hele 40 prosent fra året før, viser rapporten fra UNHCR.

33.800 fikk statsborgerskap i land der de hadde søkt asyl, mens 34.400 ble overført til et annet land enn de hadde søkt asyl i. Dette var det laveste antallet på 20 år, noe pandemien får mesteparten av skylda for.

– Løsninger krever at verdens ledere og de som har innflytelse, legger ulikhetene til side, setter en stopper for egoisme i politikken og i stedet fokuserer på å unngå konflikter, løse konflikter og sørger for å respektere menneskerettighetene, sier Grandi.

Mennesker på flukt

* 82,4 millioner mennesker var ved utgangen av 2020 på flukt fra sine hjem (+ 2,9 millioner)

* 26,4 millioner var på flukt i et annet land (+ 0,4 million)

* 20,7 millioner falt innenfor UNHCRs mandat (+ 0,3 million)

* 5,7 millioner palestinere falt innenfor UNRWAs mandat (+ 0,1 million)

* 48 millioner var på flukt i eget land (+ 2,3 millioner)

* 4,1 millioner var registrert som asylsøkere (uendret)

* Antallet flyktninger og internt fordrevne er doblet siden 2011.

* 1 prosent av verdens befolkning er i dag på flukt.

 

Kilde: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Publisert: 18.06.2021 10.37.53 Sist oppdatert: 18.06.2021 10.37.53