101 vaksineringsprogrammer mot meslinger er blitt stanset i 56 land i løpet av de første seks månedene av pandemien. Det vil kunne føre til flere meslingutbrudd i Bangladesh, Chad, Etiopia, Kenya, Nigeria og Sør-Sudan. Foto: Jan Speed

Røde Kors: 94 millioner barn kan miste meslingvaksine

Livsfarlige sykdommer brer om seg i skyggen av koronapandemien. Antall døde som følge av hiv, tuberkulose og malaria kan dobles, ifølge ny rapport fra Røde Kors.

Mens det internasjonale samfunnet sliter med å stagge koronaviruset, begynner helsearbeidere verden over å merke hvordan pandemien virker inn på utbredelsen av andre sykdommer. I områder som er rammet av krise og konflikt fra før, er sekundæreffektene av pandemien mer ødeleggende enn covid-19 i seg selv. Det kommer fram i en ny rapport som Røde Kors publiserer denne uken.

– Mye forskningsmessig oppmerksomhet har blitt viet til land som er hardest rammet av koronaviruset, mens vi vet lite om konsekvensene for krig- og kriserammede områder, sier seniorrådgiver i organisasjonen Morten Tønnessen-Krokan, som har vært med å skrive rapporten.

– Dette er stedene som er mest utsatt fra før, og vanskeligst å nå. Barrieren mellom mennesker og helsehjelp i disse områdene er allerede stor. Vi ser at den har vokst gjennom pandemien, sier Tønnessen-Krokan.

Seniorrådgiver i Norges Røde Kors, Morten Tønnessen-Krokan. Foto: Røde Kors

Barrieren består av ulike hindringer folk møter når de søker helsehjelp. Det kan være for dyrt, for farlig, for langt unna – i tillegg kan sosiale faktorer som stigmatisering og diskriminering spille inn.

– En som hadde dårlig råd før, kunne kanskje prioritere et legebesøk. Mange fattige har mistet det levebrødet de hadde. Dermed har de ikke råd til å oppsøke helsehjelp. Når økonomien har blitt dårligere og covid-19-sykdommen ikke oppleves som så farlig, kan en ende opp med å bli hjemme. Kanskje er en redd for å bli smittet av koronaviruset, eller stigmatisert om en bærer på det selv. Det gir grunn til bekymring også fordi symptomene ofte ligner de tuberkulose gir, sier Tønnessen-Krokan.

235 millioner mennesker vil trenge humanitær hjelp og beskyttelse i 2021, en økning fra 168 millioner i 2020, viser tall som siteres i rapporten.

 

Manglende kunnskapsgrunnlag

Årsaker til forverring i helse som trekkes fram er nedbryting av eksisterende vaksineprogrammer, dårligere tilgang til helsetilbud, negativ innvirkning på barne- og mødrehelse, forverring av seksualisert og kjønnsbasert vold, samt negativ innvirkning på mental helse. For eksempel kan 94 millioner barn i 26 forskjellige land miste vaksinering mot meslinger, sier rapporten. Antall døde som følge av hiv, tuberkulose og malaria kan også dobles som konsekvens av overveldede helsesystemer. Og antall aids-dødsfall kan øke med 534 000 tilfeller. Disse tallene er imidlertid anslag, prognoser basert på modeller. Det skyldes at det finnes svært begrenset informasjonsgrunnlag fra bakkenivå.

– Datatilfanget var dårlig før pandemien, og nå er det enda mer begrenset. Reiserestriksjoner gjør det vanskelig å samle inn data, og vi har stor mangel på kunnskap, sier Tønnessen-Krokan.

En del av pandemiens innvirkninger på det globale helsebildet er det ennå for tidlig å si noe om, påpeker han, som utbredelsen av tuberkulose og stunting – fenomenet der underernæring hindrer barn i å utvikle seg fysisk og mentalt. Likevel er det store kunnskapshull som må tettes om folk i utsatte områder skal få helsehjelpen de trenger.

– Det er ingen som har oversikt over dette feltet, og vi må ha det om vi skal kunne ta igjen det vi har mistet det siste året. Disse konsekvensene må inn i diskusjonen som en del av pandemidebatten. Vi oppfordrer andre organisasjoner til å studere dem og dele det de finner videre, sier Tønnessen-Krokan.

 

Avbrutte helseprogram

Helsemyndigheter i lav- og mellominntektsland har måttet stanse en rekke pågående helseprogrammer for å prioritere kampen mot covid-19. Det gjelder forebyggende tilbud som vaksinering og oppfølging av mor og barn etter fødsel, samt diagnostisering, medisinering og behandling av forskjellige sykdommer.

Når det gjelder tuberkulose, verdens ledende infeksjonssykdom med halvannen million årlige dødsfall, har behandlingsgraden gått ned med mellom 25 og 30 prosent i land hvor sykdommen er særlig utbredt, ifølge rapporten.

Når det gjelder meslinger har 101 vaksineringsprogrammer blitt stanset i 56 land i løpet av de første seks månedene av pandemien. Det vil kunne føre til flere meslingutbrudd i Bangladesh, Chad, Etiopia, Kenya, Nigeria og Sør-Sudan. Stopp i vaksineringsprogrammer mot gulfeber kan også øke antall tilfeller i DR Kongo, Ghana og Nigeria. Til sammen er utbredelsen av meslinger, gulfeber og meningokokk ventet å gå opp med nesten 10 prosent i disse landene.

– Vi når ikke bærekraftsmålene om helsedekning med dagens modell. Under pandemien har det blitt enda tydeligere. Derfor er vi nødt til å se disse problemene i sammenheng, sier Tønnessen-Krokan.

– Vi kan ikke først bekjempe pandemien og så rette opp skadene etterpå. Jo lenger vi venter, jo større blir de menneskelige og økonomiske omkostningene. Det er en enorm utfordring, men det handler om prioriteringer, sier han.

 

Må se helheten

Det er også noen lyspunkt. Rapporten trekker fram potensielle positive innvirkninger fra pandemien, som at massiv finansiering av tiltak mot covid-19 fra givere og myndigheter kan være med å utvide generelle helsetilbud i områder som ellers er vanskelige å nå. I tillegg har koronasykdommen styrket bevisstheten om viktigheten av vann, håndvask og sanitærforhold. Helse er i det hele tatt på toppen av verdensagendaen, men må sees helhetlig, om ikke kan framskritt reverseres for godt, mener Tønnessen-Krokan.

– Vi er nødt til å koble pandemibekjempelse med andre helseutfordringer. Vi må nå de som faller utenfor nå, sørge for at de får hjelp. Så må vi ta igjen det tapte og skaffe et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, så vi vet hva vi står overfor, avslutter han.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 13.04.2021 07.55.49 Sist oppdatert: 13.04.2021 07.55.49