SISTE NYTT: Norskstøttet jenteskole ødelagt i kamper i Afghanistan

Luftforurensning tar millioner av liv * Ingen babyboom i Kina – fødselstallene faller fortsatt* Massesøksmål mot Norsk Hydro i Brasil * Colombia gir migranter fra Venezuela midlertidig opphold * Regjeringen setter av en halv milliard til global helseforskning*

Sist oppdatert: 10.02.2021 07.48.48

13:45 - 10. februar 

Norskstøttet jenteskole ødelagt i kamper i Afghanistan

Et norskstøttet jentegymnas i Faryab-provinsen nord i Afghanistan er ødelagt i kamper mellom afghanske sikkerhetsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper. Ødeleggelsene har frarøvet mer enn 3000 jenter deres klasserom.

Jan Bibi Uoz Bashi videregående skole for jenter i Qaisar-distriktet i Faryab-provinsen sto i sentrum for intense kamper og luftangrep mellom afghanske sikkerhetsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper søndag. Nesten alt skoleutstyr ble også ødelagt, ifølge lokale kilder. Ettersom skolen  ikke var åpen da kampene pågikk, ble ingen elever eller lærere skadet, så langt Flyktninghjelpen kjenner til.

Skolen har tidligere blitt rehabilitert av Flyktninghjelpen med støtte fra Norad.

― Kampene har inntil videre satt en stopper for skolegangen til mer enn 3000 jenter. Angrep mot skoler over hele landet truer med å reversere de viktige fremskrittene som er gjort innen utdanning for jenter de siste tiårene, sier Astrid Sletten, landdirektør i Afghanistan for Flyktninghjelpen

Til tross for forsøk på å gjenoppbygge det offentlige utdanningssystemet siden 2001 står fremdeles nesten halvparten av alle barn i skolealder i Afghanistan uten skolegang, og tre av fem er jenter. FN bekreftet 155 angrep mot skoler i Afghanistan mellom juli 2019 og juli 2020, mens uoffisielle rapporter er betydelig høyere.

 
 
06:00 - 10. februar 

Luftforurensning tar millioner av liv

Langt flere mennesker dør for tidlig som følge av luftforurensning enn tidligere antatt. Det viser en ny studie.

I 2018 døde over åtte millioner mennesker en for tidlig død på grunn av de små partiklene som dannes under forbrenning av fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Det tilsvarer nærmere 20 prosent av dødsfallene blant voksne verden over. Det viser en ny studie som amerikanske og britiske forskere har samarbeidet om. Studien er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Research.

Med satellittdata har man tidligere bare sett noe av omfanget av luftforurensning. Forskerne har nå benyttet en metode der de på detaljert vis har koblet sammen utslippskilder og befolkningsmønstre. Høyoppløselige modeller har gjort det mulig med en mer nøyaktig studie av effekten av utslippet lokalt.

Den detaljerte studien viser at antallet som rammes av luftforurensning, er høyere enn det man tidligere har antatt.

Den giftige cocktailen av små partikler fra forbrenning av olje, gass og spesielt kull, påfører millioner av mennesker en for tidlig død. Spesielt gjelder dette i Asia. Hardest rammet er Kina og India, men også Bangladesh, Indonesia, Japan og USA står høyt på lista. (NTB)

--------------------------------
05:00 - 10. februar

Ingen babyboom i Kina – fødselstallene faller fortsatt

Kina har løsnet på den strenge ettbarnspolitikken, men den ventede babyboomen uteblir. I fjor sank fødselstallene med nesten en tredel fra året før.

Etter flere tiår med ettbarnspolitikken endret Beijing reglene i 2016, og det ble tillatt for familier å få to barn. Bakgrunnen var bekymring for kombinasjonen av en aldrende befolkning og en krympende arbeidsstyrke.

I fjor ble det registrert 10,04 millioner fødsler, viser fødselsstatistikk som ble offentliggjort mandag. Året før var tallet 14,65 millioner, ifølge tall som ble lagt fram tidligere denne måneden, og dermed om lag 30 prosent høyere. Fødselstallene synker for fjerde år på rad, ifølge statistikken.

Mandagens tall kan riktignok bli oppjustert noe senere. Antall registrerte fødsler er vanligvis lavere enn det faktiske antallet ettersom ikke alle registrerer barnet umiddelbart.

Av barna som ble født i fjor, var 52,7 prosent gutter og 47,3 prosent jenter.

Kvinner venter

– Fødselstallet er lavere enn antall personer som tok opptaksprøven til universitetene, bemerket en person på plattformen Weibo, det kinesiske alternativet til Twitter. Vedkommende la til at aldring kommer til å bli et alvorlig problem i flere tiår framover. (NTB)

------------------------

Massesøksmål mot Hydro i Brasil

Rundt 40.000 brasilianere har stilt seg bak et massesøksmål mot aluminiumsprodusenten Norsk Hydro for det de mener er giftige utslipp, melder Reuters.

Hydro sier tirsdag at de vil svare på søksmålet , som er fremmet for en nederlandsk domstol.

Søksmålet er fremmet av en samfunnsgruppe som bor i den nedre Amazonas-regionen i delstaten Pará.

De ønsker kompensasjon for det de mener er «feilaktig deponering av giftig avfall i Murucupi-elven, i tillegg fra andre konsekvenser fra Norsk Hydros installasjoner i regionen», heter det i uttalelsen fra advokatene som representerer brasilianerne. (NTB)

-------------------------------
12:00 - 9. februar

Colombia gir migranter fra Venezuela midlertidig opphold

Nærmere 1 million migranter fra Venezuela får lovlig opphold i Colombia, opplyser president Ivan Duque, som får ros fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det befinner seg rundt 1,7 millioner venezuelanere i Colombia, men 950.000 av dem har ikke oppholdstillatelse. Disse vil nå få midlertidig opphold i ti år, kunngjorde Duque mandag.

Colombias president kom med kunngjøringen etter et møte med FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

– Denne modige, humanitære gesten er et eksempel for regionen og resten av verden, sier Grandi.

Ifølge ham vil Colombias beslutning endre livet til migrantene fra Venezuela, som nå vil få tilgang til grunnleggende helsetjenester, koronavaksine og på lovlig vis kan skaffe seg arbeid.

Migrantene, som har flyktet fra den politiske og økonomiske krisen i hjemlandet, kan på sikt søke om statsborgerskap dersom de ønsker det. (NTB)

---------------------------------
 
10:30 - 9. februar

Regjeringen setter av en halv milliard til global helseforskning

Regjeringen gir en halv milliard kroner til Forskningsrådet. Målet er å styrke forskningen på global helse, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

– Satsingen er et stort løft for den nasjonale og internasjonale forskningen. Med dette styrker vi Norges arbeid for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder og hvor man blir født i verden, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Satsingen skal redusere gapet mellom forskning og praksis. Et krav i den nye satsingen er likeverdig samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i utviklingslandene.

Midlene kommer fra Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og skal lyses ut over ti år. (NTB)

Publisert: 09.02.2021 13.35.35 Sist oppdatert: 10.02.2021 07.48.48