Amadou Alhadji er regional utdanningsrådgiver for Redd Barna. Han forteller at hans største kilde til inspirasjon er å møte barn og foreldre i områdene organisasjonen jobber i. Foto: Redd Barna. 

Bistandsarbeider: Henter inspirasjon i møte med barn

SOMMERPRATEN: I denne spalten møter du ulike representanter for bistandsbransjen. I dag Amadou Alhadji som jobber med utdanning for Redd Barna i vest- og sentral-Afrika. 

Amadou Alhadji (46) er utdannet pedagog og jobber som regional utdanningsrådgiver for Redd Barna. Han fokuserer på vest- og sentral-Afrika. 

– Hva er jobben din?

– Som senior regional utdanningsrådgiver støtter jeg Redd Barnas  landskontorer og partnere i deres arbeid med å øke kvaliteten på utdanningsarbeidet vi driver for barn.  Jeg bidrar også til arbeidet med å sikre utdanning i humanitære krisesituasjoner. Jeg hjelper også landskontorene med blant annet  koordinering og kapasitetsstyrking hos våre nasjonale og lokale partnere.

Sommerpraten

I sommerpraten møter du bistandsarbeidere som jobber mens du har ferie. De arbeider for norske og internasjonale organisasjoner og deres partnere. Her forteller de om jobben sin, om utfordringer, gleder og håp for tida som kommer.

Her er tidligere artikler i serien:

– Kan du fortelle oss om noe - for eksempel å møte noen - som gjorde inntrykk på deg nylig?

– I 2014, da jeg begynte å jobbe med Redd Barna i Niger, var lærerne jeg møtte først og fremst opptatt av lønn og godtgjørelser. Det var alltid det de spurte om på møter. Da jeg jeg observerte dem i timene brukte de ofte fysiske straff både til å opprettholde orden og for å straffe elever som ikke presterte bra. Men ting har endret seg. i 2020, under et besøk med en representant for Redd Barna Norge, ble jeg positivt overrasket over hvordan lærerne hadde endret oppførsel overfor studenter og omvendt.  Lærerne var mye mer opptatt barna og deres utvikling. De ba om bøker, biblioteker og enda mer opplæring for barna.

Jeg er også  imponert over endringen i barns oppførsel siden etableringen av «skoleregjeringer.» hvor elevene deltar i ledelsen av skolen. "Jeg er presidenten, jeg er den første statsministeren, jeg er utdanningsministeren." Disse ordene fra barna  får meg til å tro at vi gir disse sårbare barna håp om at de kan være med å lede landet.

– Hva er det mest krevende/vanskeligste med arbeidet ditt?

Den største vanskeligheten i arbeidet mitt er størrelsen på behovene i utdanningssektoren og det faktum at vi er veldig langt fra å sikre en minimumspakke som dekker barnas behov for skolegang.  Sahel -landene er ikke forberedt på å håndterer utdanning i krisesituasjoner. Det store antallet barn utenfor skolesystemet gir en følelse av at arbeidet vårt bare er en dråpe i havet. Manglende sikkerhet i en del områder gjør at vi ikke kan gi et skikkelig tilbud.  Ulike væpnede gruppers  kamp mot skolegang «vestlig utdanning» gjør jobben min veldig vanskelig.

– Og det mest givende?

– Det mest givende er gleden og inspirasjonen etter hvert feltbesøk. Etter feltbesøkene, spesielt under møtene med barna, foreldrene og lærerne i Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria og DR Kongo, føler jeg meg trygg på at jeg bidrar til å forbedre situasjonen for barna.  

– Hva gjorde at du bestemte deg for å bli hjelpearbeider?

– Som pedagog er jeg bekymret over både den dårlige tilgangen og den dårlige kvaliteten på utdanningssystemet i landene jeg jobber med. Ved å jobbe for frivillige organisasjoner tror jeg at jeg bidrar på en fornuftig måte til å endre denne situasjonen. Da skoler ble angrepet i Sahel med den påfølgende fordrivelsen av befolkningen, økningen i antall barn utenfor skolesystemet, følte jeg ikke at jeg hadde jeg noe annet valg enn å jobbe for å sikre videreføring av utdanningen til disse barnma. Det er derfor jeg er særlig opptatt av humanitær innsats i sårbare situasjoner, inkludert i kriser og konflikter.

– Hvis du var sjef for Norad for en dag - hva ville du gjort?

– Jeg ville investert pengene i utdanning spesielt i opplæring av lærere basert på deres spesifik

ke behov, utstyr til skolene samt gratis skolelunsj for barn.

– Hva gleder du deg til i de kommende månedene?

– Jeg håper på mer oppmerksomhet om massakrene på kvinner og barn i Sahel og jeg håper på flere forpliktelser for å beskytte skolene mot angrep.  Jeg forventer og håper på  mer finansiering til utdanning for å la barn utenfor skolesystemet etter kriser, covid19  og konflikter

Publisert: 06.08.2021 11.23.26 Sist oppdatert: 06.08.2021 11.23.26