I fjor sa FNs generalsekretær at de mentale helsekonsekvensene av pandemien ikke måtte oversees. Etter å ha spurt samtlige stortingspartier om hvordan de konkret vil styrke arbeidet med mental helse i utviklingspolitikken, kan det se ut som om det er nettopp det som skjer, skriver SOS-barnebyer. Her fra en av TV2s partilederdebatter under årets valg. Foto: Marit Hommedal / NTB

Valg 2021: Er mental helse ute av syne, ute av sinn?

MENINGER: Uansett hvilket flertall vi får etter valget, er det ingenting som tyder på at vi får det helt nødvendige løftet for mental helse i utviklingspolitikken, skriver Sissel Aarak og Trine Riis-Hansen.

På verdensbasis er mentale lidelser nå den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Tre av fire som tar sitt eget liv, bor i fattige land. Her hjemme er vi i ferd med å vaksinere oss mot de mest alvorlige konsekvensene av pandemien. Men covid-19 vil fortsette å bringe sykdom og død, stengte skoler, økonomisk usikkerhet, stress og sult i de områdene av verden som allerede var mest utsatt.

Fra tidligere kriser vet vi at flere også vil slite psykisk. Så tidlig som i mars 2020, var FNs generalsekretær tydelig på at de mentale helsekonsekvensene av pandemien ikke måtte oversees.

Men etter å ha spurt samtlige partier representert på Stortinget om hvordan de konkret vil styrke arbeidet med mental helse i utviklingspolitikken, kan det se ut som om det er nettopp det som skjer.

 

Festtaler

Arbeiderpartiet går til valg på å prioritere fem temaer i norsk utviklingspolitikk. Ingen av dem er mental helse i utviklingsbistanden – selv om de riktignok viser til en ambisiøs satsing på mental helse her i Norge. I likhet med de potensielle regjeringspartnerne i SV og Rødt ser de arbeidet med mental helse som en del av kampen mot kjente risikofaktorer som sosial ulikhet og fattigdom.

Av de borgerlige partiene sier Høyre at mental helse «absolutt (er) et viktig område, som også inngår som en viktig del av den øvrige utviklingshjelpen». Venstre mener det må ha fokus, men vil heller bygge samfunnsstrukturer, satse på utdanning og næringsutvikling som også skal gi økt kunnskap om psykisk helse lokalt. KrF viser til at de under partiets egen utviklingsminister Ulstein har innført en egen strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingspolitikken – og at psykisk helse er en sentral del av dette arbeidet videre.

FrP vil kutte i bistandsbudsjettet og har som hovedmål å bidra til at landene selv kan ivareta befolkningens behov – inkludert mental helse. Senterpartiet har ikke svart.

 

Tre råd til handling

SOS-barnebyer utfordret partiene på mental helse fordi vi ikke fant gode svar i partiprogrammene. Svarene vi fikk gjorde oss ikke mindre bekymret.

Jo da, på direkte spørsmål svarer de fleste av dem at mental helse er viktig. De erkjenner også at vi har en global mental helse-krise som forverres av pandemien.

Men dersom de mener alvor med at dette faktisk bør prioriteres, må de også konkretisere hva de vil gjøre, ellers vil det ikke skje.

Her er derfor våre tre råd til hvordan Norge kan spille en avgjørende rolle i å løfte psykisk helse gjennom utviklingspolitikken:

1) Bedre kunnskap om forebygging. Psykisk helse må normaliseres på lik linje som fysisk helse, og integreres i ordinære helsetjenester som en viktig del av det å nå universell helsedekning. Her må det jobbes med kunnskap for å bryte ned stigma og fordommer.

2) Bedre data og statistikk. Vi må vite mer om hva som faktisk virker, og hvordan vi kan ta det ut lokalt – slik at vi kan satse på programmer som virker.

3) Flere lavterskeltilbud. Siden det fortsatt vil være lav dekning av spesialister som psykologer og psykiatere, må samfunns- og sosialarbeidere trenes opp for å forebygge og fremme psykisk helse gjennom lavterskeltilbud.

 

Hvem tar ledertrøya?

I tillegg trengs det noen som går i front. Her har Norge alle forutsetninger for å ta et internasjonalt lederskap, med stor grad av åpenhet om psykisk helse, høy fagkunnskap og erfaring med støtte til WHOs pilotarbeid på mental helse i flere land. Ikke minst har vi også vedtatt en internasjonal strategi for ikke-smittsomme sykdommer som inkluderer mental helse. Det er et godt første skritt.

I sum gir dette oss gode forutsetninger for å lykkes. Men enn så lenge er mental helse ute av syne i partiprogrammene og i svarene til oss, men vi aksepterer ikke at det er ute av sinn.

Mening

SOS-barnebyer utfordret partiene på mental helse fordi vi ikke fant gode svar i partiprogrammene. Svarene vi fikk gjorde oss ikke mindre bekymret.

Sissel Aarak og Trine Riis-Hansen
Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 09.09.2021 12.19.58 Sist oppdatert: 09.09.2021 12.19.58