Solkraftverk i Sindh-provinsen, Pakistan. Norsk Solar er medeier.

Stavangerselskapet Norsk Solar er medeier i dette solkraftverket i Gharo i Sindh-provinsen i Pakistan, og har planer om ytterligere investeringer i en rekke utviklingsland. Foto: Norsk Solar

Stavangerbedrift med store ambisjoner skal bygge solkraft i utviklingsland

Stavangerbedriften Norsk Solar skal etablere solkraftanlegg i utviklingsland, og har store ambisjoner å bidra til det grønne skiftet. Selskapet har hentet millioner i ny kapital og sikret seg et langsiktig samarbeid med et statlig nordisk utviklingsfond.

Utviklingsland trenger mer solkraft for å møte økende behov for energi og samtidig gå bort fra avhengigheten av kull og andre fossile energikilder. Det norske firmaet Norsk Solar satser særlig på å dekke energibehovet hos næringslivet i utviklingsland, og kan stå på spranget til noe stort.

– Akkurat nå er vi et lite selskap i Norge. Men vi har store ambisjoner, sier administrerende direktør og medgründer Øyvind L. Vesterdal til Bistandsaktuelt.

Han sier at selskapet tross størrelsen blir lagt merke til som en viktig aktør globalt.

– Markedet for sol er kjempestort, og jeg har stor tro på vi kan gjøre en forskjell, sier Vesterdal.

Solkraft er en internasjonal næring der pilene peker oppover og utviklingen skjer raskt.

– For oss som sitter i Stavanger, er det naturlig å sammenligne situasjonen i dag med da oljå kom på 1970-tallet, sier Vesterdal.

 

– En milepæl for oss

Fredag kom nyheten om at Norsk Solar, som nylig ble børsnotert, har inngått en av avtale med det finske utviklingsfondet Finnfund. Finnfund er det finske motsvaret til Norfund i Norge.

Avtalen mellom Norsk Solar og Finnfund innebærer at de i fellesskap oppretter et datterselskap, Nordic Impact Cooperation, som blir tilført 150 millioner kroner fra de to eierne. Selskapet skal investere i utbygging av prosjekter Norsk Solar har under planlegging i utviklingsland.

– Dette er en milepæl for oss, sier Vesterdal.

Han slår fast at det vil bety mye å ha Finnfund, som et offentlig eid nordisk utviklingsfond, med på laget.

 

Nye planer i flere land

Norsk Solar har i dag eierandeler i solkraftanlegg i Ukraina og Pakistan, og har skrevet kontrakt om en ny utbygging i Vietnam. Til sammen har de tre anleggene en kapasitet på 70 megawatt (MW).

Omsatt i norske forhold ville det utgjort nærmere halvparten av den installerte kapasiteten ved norske solkraftverk.

Stavangerbedriften opplyser å ha nye utbyggingsplaner på til sammen nærmere 200 MW i Øst-Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia/Stillehavsregionen. Dette er planer som er nær realisering. I tillegg kommer planer om ytterligere utbygginger på lengre sikt.

Norsk Solar ble tidligere i år børsnotert, og hentet i forbindelse med det inn 110 millioner kroner i egenkapital.

 

Skal levere direkte til næringslivet

Den nye avtalen i Vietnam er et godt eksempel på de næringsrettede avtalene Norsk Solar ønsker å inngå. Avtalen omfatter utbygging av solkraftverk og leveranser av strøm til selskapet Central Retail, som har et omfattende engasjement innen kjøpesentre og butikkjeder i Sørøst-Asia.

Avtalen skal gi det thailandsk-eide selskapet langsiktig tilgang på rimelig og miljøvennlig strøm, helt uten store kapitalinvesteringer i forkant.

Norsk Solar utvikler, finansierer, bygger og drifter solkraftverkene. Målet er å bruke samme formel i andre land.

– Dette kan sammenlignes med at selskaper som Google kjøper direkte fra kraftverk i Norge, sier Vesterdal.

 

– Trenger grønn energi

Han sier at mer enn halvparten av kraftbehovet i utviklingsland er knyttet til bedrifter og industri som er i Norsk Solars målgruppe.

– Disse har ikke hatt samme tilgang på billig fornybar energi som de store aktørene i Europa og USA, men skal du dra i gang det grønne skiftet, så må du finne en måte å gi disse bedriftene tilgang på grønn energi på, sier Vesterdal.

Øyvind L. Vesterdal er adm. dir. og medgründer i Norsk Solar. Norsk Solar skal nå samarbeide med det finske utviklingsfondet Finnfund om solkraftinvesteringer i utviklingsland. Foto: Norsk Solar 

Solkraft blir stadig rimeligere. En av utfordringene er imidlertid ifølge Vesterdal å finne løsninger som gjør det mulig for næringslivsaktører i utviklingsland, også for de mindre aktørene, å inngå langsiktige kraftavtaler. Det er dette som er Stavanger-bedriftens nisje.

 

– Avgjørende for å dempe klimaendringene

I Pakistan har Norsk Solar samarbeidet med det nederlandske utviklingsfondet FMO, og i Ukraina det fellesnordiske Nordic Environment Finance Corporation (Nefco). Norsk Solar har også fått prosjektstøtte fra Norad.

Nordic Impact Cooperation, det nye selskapet som er opprettet sammen med Finnfund, skal ha en eierfordeling med 51 prosent på Norsk Solar og 49 prosent på Finnfund.

– Måten utviklingsland møter sine raskt voksende energibehov på vil være avgjørende for å dempe klimaendringene. Vi deler de samme verdiene som Norsk Solar, og etableringen av Nordic Impact Cooperation er en måte å sikre større gjennomslag sammen, sier Finnfunds investeringssjef Tuomas Suurpää i en pressemelding.

Norsk Solar

- Norsk Solar er et norsk selskapet som bygger og driver solkraftanlegg i utlandet. Har i dag eierandeler i solkraftanlegg i drift i Ukrania og Pakistan. Det er nettopp inngått kontrakt om et nytt anlegg i Vietnam.

- Har kontorer i Norge, Ukraina, Nicaragua, Sør-Afrika og Brasil. 

- Etablert i 2017 og børsnotert på Oslo Børs tidligere i år.

- Største eier er investeringsselskapet Valinor AS.

Finnfund

- Finsk bistandsfinansiert investeringsfond som investerer i utviklingsland. Er offentlig eid og har samme rolle i Finland som Norfund i Norge.

- Samlede investeringer på 957 millioner euro (960 millioner kroner). Gjør årlig nye investeringer på 200-250 euro.

- Halvparten av investeringene er i afrikanske land.

- Legger vekt på fornybar energi, skogbruk og landbruk og finans.

Publisert: 05.05.2021 09.06.45 Sist oppdatert: 05.05.2021 09.06.45