BNC, pandemi, POL

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mener det er de mest sårbare som betaler prisen for pandemien. Foto: Line Møller/ NTB 

Ulstein: God vaksinedekning globalt er veien til gjenåpning

Pandemikrisen er på god veg til å bli en forsterket ulikhetskrise, slår utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fast. Han roser fokuset til rapporten «Ulikhetspandemien» som Norsk Folkehjelp og Agenda lanserte i går.

Utviklingsministeren tar ikke til seg kritikken i rapporten om at den «norske regjeringen har gjort lite  for å demme opp for pandemiens ulikhetsskapende effekter.»

I går lanserte Norsk Folkehjelp og tankesmien Agenda rapporten «Ulikhetspandemien. Økonomisk og sosial ulikhet i verden under korona.» Rapporten er en sammenstilling av forskning med historier fra Folkehjelpas partnere i mer enn tjue land.

– Er det noe vi er enig om, og som jeg er opptatt av, så er det at denne krisen har rammet alle, men den har rammet ulikt. Det er de mest sårbare som betaler prisen for denne pandemien. Derfor hilser jeg denne rapporten velkommen. Pandemikrisen er på god veg til å bli en forsterket ulikhetskrise, sier Ulstein i en skriftlig kommentar til Bistandsaktuelt.

– Rapportens fokus på arbeidet for en mer rettferdig fordeling av vaksiner og økt innsats for å bekjempe fattigdom og økende ulikhet er viktig.

 

Fordeling av vaksiner

Ulstein er glad for at rapporten anerkjenner den norske innsatsen for rettferdig fordeling av vaksiner – Jeg legger merke til at forfatterne mener jeg har lagt mye «prestisje» inn i dette. Dersom man med «prestisje» tenker at vi har investert milliardbeløp, tatt lederskapet for det globale samarbeidet for å bekjempe pandemien (ACT-A) og gått foran når det gjelder viderefordeling av vaksiner fra rike land, så er jeg helt enig. For meg er det lite som er viktigere akkurat nå, nettopp fordi pandemiens direkte og indirekte konsekvenser på all annen innsats er så alvorlig, sier Ulstein.

–  Som kjent har jeg sammen med dyktige kolleger i embetsverket brukt mye tid på arbeidet med likeverdig fordeling av vaksiner, tester og medisiner mot Covid-19. Å sikre god vaksinedekning globalt er veien ut av krisen, og veien til gjenåpning av samfunn, skoler, handel og økonomi, sier Ulstein.

Han mener alt henger sammen, og trekker fram noen lyspunkter.

– Normalt har utvikling av en vaksine tatt 8 til 10 år. Gjennom en felles internasjonal innsats tok det denne gangen mindre enn et år. Dessuten har det tidligere tatt en årrekke fra vaksiner har blitt introdusert i rike land til at fattige land har fått del av disse medisinske framgangene. Denne gangen er det kun snakk om uker før også utrullingen i regi av Covax-samarbeidet startet opp i en rekke lavinntektsland. Det er en betydelig framgang, selv om vi gjerne skulle vært kommet enda lengre.

 

Bistandsendringer

Ulstein forteller at Utenriksdepartementet og Norad tidlig i 2020 fortok en full gjennomgang av bistandsbudsjettet for å effektivisere bistanden i møte med pandemien. Det førte til en kraftig økning i midlene til global helse, økt vekt på sivilsamfunnets viktige innsats, styrking av sosiale sikkerhetsnett i de fattigste landene, fortsatt prioritering av matsikkerhet og sultbekjempelse og et gjennomgående fokus på sårbare grupper, ifølge Ulstein.

 Norsk Folkehjelp og Agenda skriver i rapporten at «Norge bør kreve mer åpenhet fra legemiddelselskapene, og kreve rettferdig prissetting og overføring av teknologi til land i sør. Den internasjonale organiseringen av vaksiner må gjøres på en bedre og mer koordinert måte enn i dag. Og Norge bør gjøre som SV og Senterpartiet har foreslått på Stortinget: innta en brobyggerrolle i WTO for å endre det internasjonale patentregelverket for vaksiner.»

– Rapporten gjentar i stor grad de prinsippene jeg lanserte internasjonalt allerede i fjor høst for en mer rettferdig fordeling av vaksiner. Jeg har vært tydelig på at legemiddelindustrien må sikre teknologi- og kunnskapsoverføring for å øke produksjonskapasiteten, ha en større åpenhet om kontrakter og priser, og å praktisere en prispolitikk som siker at også de fattigste landene har råd til vaksiner, sier Ulstein.

Han mener at Norge allerede har tatt på seg en brobyggerrolle i WTO:

– Det er nettopp den rollen vi nå tar i forbindelse med at Norge tar over ledelsen av TRIPS - rådet som behandler disse spørsmålene i WTO. Det er altså ikke snakk om en omlegging, men at jeg skal holde stø kurs. Det kan jeg love at vi skal gjøre, sier han.

 

Skatt for utvikling

Ulstein mener Folkehjelpen og Agenda har rett når de understreker viktigheten av å jobbe for å øke fattige lands egne inntekter, mot skatteflukt og skatteparadiser er tatt opp.

– Dette er tema som opptar meg, og dette er jo også årsaken til at Norge tok initiativ til det såkalte FACTI- panelet, som løfter nettopp disse spørsmålene internasjonalt. Vi har også nådd målet om en dobling av skatterelatert bistand et år før tiden, og vil igjen øke innsatsen gjennom «skatt for utvikling» etter at pandemien har begrenset mulighetene for noe av det faglige samarbeidet det siste året.  Å øke den nasjonale ressursmobiliseringen er helt nødvendig for å finansiere gjenoppbyggingen etter pandemien, og det videre arbeidet for å nå Bærekraftsmålene, sier Ulstein.

 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 14.04.2021 09.04.48 Sist oppdatert: 14.04.2021 09.04.48