Borgerlønn til kvinner vil gi dem mer kontroll med egen økonomi, økt selvstendighet og større mulighet til å bestemme i familien, mener UNDP-rapporten. Foto: Ken Opprann

UNDP: Gi borgerlønn til 613 millioner kvinner

En ny FN-rapport  oppfordrer utviklingsland til å umiddelbar innføre en midlertidig borgerlønn for de fattigste og mest sårbare kvinnene for å hjelpe dem overleve korona-pandemiens økonomiske ødeleggelser. 

Av Jan Speed Sist oppdatert: 04.03.2021 14.16.47

FNs utviklingsprogram (UNDP) mener dette hastetiltaket vil sikre at kvinner, som står overfor de tøffeste økonomiske konsekvensene av covid-19, vil kunne komme seg gjennom denne pandemien det nærmeste halvåret.

 

Kan utvides   

Organisasjonen foreslår en omfattende midlertidig borgerlønnsordning for kvinner i alderen 15 til 64 i utviklingsland. Dersom utviklingsland setter av 0,07 prosent av brutto nasjonal produkt til dette vil det kunne gi økonomisk sikkerhet til 613 millioner fattige kvinner. Ved å forplikte seg til å gi borgerlønn i seks måneder vil kvinner dermed få mer kontroll over egen økonomi, og vil kunne fatte avgjørelser på vegne av deres familier.

– Dette vil kunne sikre overlevelse for mange i disse spesielle tider, sier Achim Steiner, adminstrator for UNDP i en uttalelse.

Rapporten viser at med økt  investering på  opp mot 0,31 % av BNP, kan en midlertidig borgerlønn redusere de økonomiske virkningene av pandemien for opptil 2 milliarder kvinner i utviklingsland.

 

Det haster

Forfatterne av rapporten mener det haster å få til spesielle tiltak for fattige kvinner. De mener kvinner et rammet hardere av korona-nedstengninger enn menn. Dette skyldes i hovedsak at kvinner ofte er lavlønnsjobber, eller ubetalte jobber. De er oftest de første som mister jobbene sine, og mest utsatt for familievold.

  • Rapporten viser at det er 25 prosent større sjanse at kvinner havner i ekstrem fattigdom enn menn.
  • I noen søramerikanske land falt sysselsetningen av kvinner med 13 prosent i fjor høst sammenlignet med 2019.

 

– Mange land har ikke tilstrekkelige sosiale sikkerhetsnett, arbeidsløshetsforsikring eller pengeoverføringer som dekker behovene til nødstilte kvinner. Vi ser ikke dette som en midlertidig løsning, men jobber med myndigheter med å utforme langsiktige investeringer i sosiale støtteordninger, sier George Gray Molina (UNDPs sjefsøkonom).

  

Publisert: 04.03.2021 14.16.47 Sist oppdatert: 04.03.2021 14.16.47