CAMERA PRESS/Wattie Cheung / Mega / NTB  Scotland Glasgow, NEV

Verdens land er samlet i Glasgow til det 26. klimatoppmøtet for å love skjerpede klimamål og bli enige om hvordan man skal nå dem. Nye beregninger fra FNs miljøprogram hevder at ovnadene som så langt er lagt på bordet vil få lite betydning. En innstallasjon i Glasgow peker mot noen av verdn ledere som må få større kontroll over egne lands utslipp. Foto: NTB

FNs miljøprogram: Nye kutt vil knapt påvirke global oppvarming

Nye løfter om utslippskutt, blant annet fra India, vil sannsynligvis bare ha en minimal effekt på temperaturøkningen i dette hundreåret, ifølge en FN-analyse. En fersk rapport fra Climate Action Tracker er noe mer optimistisk.

FNs miljøprogram (UNEP) la i oktober fram en rapport der det anslås at oppvarmingen vil bli på 2,7 grader over nivået fra førindustriell tid innen 2100.

Uneps vurdering er nå oppdatert, i tråd med de siste signalene som er gitt under klimatoppmøtet COP26. Konklusjonen er at effekten på klimaendringene vil bli små. Da er blant annet et løfte fra India om å bli karbonnøytralt innen 2070 regnet inn.

Årsaken er det Unep omtaler som «begrensede endringer i utslippene fram mot 2030». Deres analyse tar utgangspunkt i landenes frivillige utslippsmål, omtalt som nationally determined contributions (NDC). I henhold til Parisavtalen skal alle land med jevne mellomrom oppdatere disse målene.

Tirsdag la også Climate Action Tracker, en organisasjon som i mange år har fulgt utslippsutviklingen, fram en rapport basert på de siste klimaløftene som er gitt. Deres vurdering er litt mer optimistisk enn Uneps.

 

Langt unna målene

– Etter alt å dømme kan det ventes rundt 2,4 graders oppvarming, gitt det som er lovet. Det innebærer fortsatt katastrofale klimaendringer og er langt, langt unna målene i Parisavtalen, sier klimaforskeren Niklas Hohne som er tilknyttet New Climate Institute og Climate Action Tracker.

De planene og løftene som er lagt fram så langt, vil sannsynligvis kutte karbonutslippene med 500 millioner tonn innen utgangen av tiåret. Likevel vil ikke det være nok til å ha noen stor effekt på den globale oppvarmingen, ifølge Uneps beregninger.

Tiltak som utslippskompensering, skogplanting og utslippsreduserende tiltak kan imidlertid presse oppvarmingen ned til 2,1 grader. Det er marginalt lavere enn vurderingen i oktober, men fortsatt ikke i tråd med målet i Parisavtalen om en oppvarming på godt under 2 grader.

Climate Action Tracker har også vurdert utviklingen i den globale oppvarmingen hvis alle mindre forpliktende nasjonale løfter og mål regnes inn. Da kommer også denne gruppen fram til en total oppvarming på 2,1 grader.

 

Optimistisk

Et «optimistisk scenario» der alle løfter om karbonnøytralitet innen midten av århundret regnes inn, er også vurdert av Climate Action Tracker. Disse løftene regnes for å ha liten substans, men blir de overholdt, synker oppvarmingen til 1,8 grader, ifølge Niklas Hohne.

Det er den samme temperaturstigningen som Det internasjonale energibyrået (IEA) regnet seg fram til i en analyse som ble offentliggjort tidligere denne uka. Da var også blant annet forslag om kutt i metanutslippene regnet inn.

Unep advarte i forrige måned om at landene må kutte utslipp mer enn sju ganger så raskt for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, det mest ambisiøse målet som er nedfelt i Parisavtalen.

Publisert: 10.11.2021 08.37.06 Sist oppdatert: 10.11.2021 08.37.06