Verdensbanken er dypt bekymret for situasjonen i Afghanistan og hvordan den vil påvirke mulighetene til utvikling, særlig for kvinner.Foto: Jim Huylebroek/The New York Times

Verdensbanken stanser bistand til Afghanistan

Verdensbanken sier den er dypt bekymret for situasjonen i Afghanistan og har stanset utbetalinger til prosjekter i landet inntil videre. Det meste av norsk bistand til landet er blitt kanalisert gjennom fond administrert av banken.

 

– Vi har satt utbetalingene til våre operasjoner i Afghanistan på pause og følger og vurdere situasjonen nøye, sier en talsperson for Verdensbanken.

– Vi er dypt bekymret for situasjonen i landet og hvordan den vil påvirke mulighetene til utvikling, særlig for kvinner. Sammen med våre partnere ser vi på hvordan vi fortsatt kan engasjere oss for å bevare fremskrittene som er gjort og fortsette å støtte det afghanske folket, fortsetter talspersonen.

Verdensbanken har et tjuetall utviklingsprosjekter på gang i landet, adminstrerer fonds og har bidratt med 5,3 milliarder dollar i bistand siden 2002, ifølge bankens nettsider.

 

Norge bruker Verdensbanken

Norsk langsiktig bistand (uten humanitær bistand) er primært blitt kanalisert  som indirekte budsjettstøtte gjennom Verdensbankes flergiverfond, Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARFT) og FNs Law and Order Trust Fund, samt gjennom FN, norske og internasjonale organisasjoner

I statsbudsjettet for 2021 ble det satt av i overkant av en halv milliard kroner til Afghanistan under posten regionalbevilgninger. I tillegg til dette kommer humanitær bistand.

I oversikten over pågående avtaler i UDs tilskuddsportal i midten av forrige uke gikk det fram at 189 millioner bistand er hittil i år blitt utbetalt. Den største utbetalingen har vært 90 millioner til Law and Order Trust Fund, resten har hovedsakelig blitt utbetalt til prosjekter drevet av FN og norske organisasjoner.

På giverkonferansen i Genève i november 2020 ga Norge tilsagn om 650 millioner kroner til Aghanistan i år.

 

Fryses

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa lørdag tat Norge inntil videre fryses de gjenværende utbetalingene for 2021, bortsett fra bevilgningene til nødhjelp og humanitær innsats via FN og norske humanitære organisasjoner. - Norge gir ikke direkte bistand til afghanske myndigheter. Mesteparten av bistanden kanaliseres via FN, Verdensbanken og norske humanitære og frivillige organisasjoner. I de neste ukene vil vi sammen med andre givere og våre partnere vurdere bistandsengasjementet grundig. Vi gjør også vurderinger av muligheten til å vri deler av bistanden til mer nødhjelp, sa Ine Eriksen Søreide i en presseuttalelse.

Publisert: 25.08.2021 07.16.19 Sist oppdatert: 25.08.2021 07.16.19