Kystvaktbåtene i Port Louis er klar til å forsvare landets fiskeriressurser. Foto: Jan Speed

Klar til å stanse ulovlig fiske

Kystvaktbåtene står klar i Port Louis, Mauritius, til å rykke ut til fiskefeltene der internasjonale fartøyer jakter på havets rosa gull – tunfisk.

Av Jan Speed / Mauritius Sist oppdatert: 19.04.2015 16:28:17

Med norsk bistand er Mauritius nå bedre rystet til å stanse ulovlig fiske i den sørvestlige delen av Det indiske hav.

Ved skipsovervåkingssentralen har norske eksperter gitt opplæring til fiskeri-myndighetene i Mauritius slik at de kan tolke dataene som strømmer inn på skjermene og peile inn i de ulovlige båtene.

Alle båtene med lisens til å fiske i landets 1,9 million kvadratkilometer store økonomisk sone er tilkoblet sentralen. Med flypatruljer, et meldingssystem, satellittovervåking og kystvaktpatruljer kontrolleres virksomheten.

 Ulovlig fangst

– Illegalt fiske er blitt noe mindre, men det forekommer fortsatt, sier ekspert D. Norungee  i Fiskeridepartementet i Port Louis.

Myndighetene regner med at minst ti prosent av tunfiskfangsten – eller 140.000 tonn – i denne regionen av Det indiske hav, foregår ulovlig.

Norske, srilankiske, indonesiske og andre asiatiske båter er blitt tatt for tyvfiske.

To av tunfisk artene, Yellow Fin Tuna og Big Eye Tuna, er alvorlig overbeskattet. Andre arter, som Albacore, er fortsatt fisket i forsvarlig mengder.

– Tunfisk er en migrerende fisk, slik at bevaringen av bestanden krever et regionalt samarbeid, sier fungerende fiskeridirektør,  A. Venkatasami.

Felles tokter

Kystvaktbåter fra Mauritius, Madagaskar og andre kyststater har hittil gjennomført et 60-talls tokter sammen. Selv om Mauritius kun har tre fungerende kystvaktbåter og tre fly til å overvåke det store havområdet, sier Venkatasami at jobben gjøres lettere av at fiskeflåtene, både de lovlige og ulovlig, følger stimene av tuna, slik at de er oftest i samme havområde.

– Vi trenger ikke kunne vokte hver eneste kvadratkilometer. Det at fiskerne vet at vi har patruljebåter har et avskrekkende virkning i seg selv, sier han.

Samarbeid

I tre år har Fiskeridepartementet i Mauritius hatt et samarbeid med Senter for fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF), støttet av Norad. CDCF er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Ved siden av opplæring i forbindelse med skipsovervåkingssentralen er det gitt bistand til utarbeidelsen av en nasjonalplan i Mauritius for å hindre, avskrekke og avskaffe ulovlig fiske. Den er nå vedtatt, og lovene i landet er blitt skjerpet.

Selv om Mauritius er en øy 2400 kilometer fra Afrikas østkyst, er det kun en prosent av landets bruttonasjonalprodukt som kommer fra fiskerisektoren, selv om den sysselsetter 12000 mennesker.

Landet har selv kun en liten flåte som driver med kommersiellt fiske. Mauritius har kun to båter som driver med linefiske etter tunfisk, og noen til som fanger sverdfisk. I 2006 var det 150 utenlandske fiskebåter som hadde lisens til å fiske i Mauritius sitt territoriale farvann.

– På sikt må vi forsøke å få en større fiskeflåte, sier Venkatasami.

Mauritius ønsker også å utvide fiskerisektoren både ved å fiske nye arter og gjennom oppdrettsvirksomhet. Den norske havforskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen, har allerede identifisert noen nye fiskebanker. Håpet er at når de igjen kommer på forskningstokt til høsten at nye ytterligere områder og fiskebestander vil bli føyd til kartet over bestandene i Mauritius farvann.

– Vi har ikke kapasitet til å gjøre denne type forskning. Dr. Fridtjof Nansen har gjort en veldig god jobb for oss, sier Venkatasami.

Rammen for den treårige norske støtten til fiskerisektoren i Mauritius er 8,85 millioner kroner.

 

 

  

 

 

Lokale fiskere driver med småskala fiske langs stranden. Øynasjonen må importere 15000 tonn fisk i året for å dekke eget behov.Foto: Jan Speed
Publisert: 10.06.2010 11:04:00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16:28:17