Til tross for ti år med massiv bistand er Afghanistan fortsatt et av landene i verden hvor det er farligst å bli gravid. Foto: IrinNews

Redder liv i Afghanistan

I Afghanistan dør en kvinne i forbindelse med graviditet eller fødsel hver halvtime. 26 år gamle Feroza Mushtari prøver å gjøre noe med det.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 19.04.2015 16.23.20

Da Feroza Mushtari var en ung jente fikk en nabo store problemer under en fødsel, det var fare for at både hun og barnet kunne dø. Alle var enige om at hun måtte på sykehus, men det var ingen menn i nærheten som kunne følge den fødende kvinnen. Og Taliban ville aldri tillate kvinnen å dra til sykehuset uten mannlig følge. Til morens høylydte protester tok Mushtari på seg sine fars jakke og tradisjonelle hatt. Mens taxien raste mot sykehuset satt hun i forsetet og øvde seg på å snakke med dyp stemme i tilfelle de ble stanset i en veisperring. Nabokvinnen lå i baksetet og hylte av smerte. De ble ikke stanset og det gikk bra med både nabokona og barnet.

– Den kvelden bestemte jeg meg for å bli jordmor, forteller Mushtari. I dag, mer enn ti år senere, er hun leder for den afghanske jordmorforeningen som samarbeider med Afghanistankomiteen i Norge. Mushtari er bare 26 år, men forteller at de fleste medlemmene i organisasjonen hun leder faktisk er yngre enn henne.

Høy dødelighet

Til tross for ti år med massiv bistand er Afghanistan fortsatt et av landene i verden hvor det er farligst å bli gravid. Det dør en afghansk kvinne av årsaker relatert til graviditet og fødsel to ganger i timer og barnedødeligheten er også skyhøy i det krigsherjede landet.

– Situasjonene er allikevel mye bedre nå for ti år siden, vi har langt flere trenede jordmødre og det utdannes jordmødre 34 forskjellige steder i Afghanistan. Men fortsatt står vi overfor store utfordringer. Vi trenger utdannelse og utstyr. Sikkerhetssituasjonen og manglende infrastruktur mange steder i landet gjør selvfølgelig også jobben vår vanskeligere, sier Mushtari.

Sensitive temaer

 Den afghanske jordmorforeningen ble etablert i 2005.  I tillegg til å arbeide for å forbedre kvinners helsesituasjon arbeider foreningen også for kvinners rett til utdanning og mot vold mot kvinner. Dette er følsomme temaer i det konservative afghanske samfunnet.

– Det er klart at den mannsdominerte kulturen skaper utfordringer. Men også konservative menn vil at kvinner og barn skal overleve fødslene og også Taliban-opprørere vil at barn og kvinnene i deres familie skal få bedre helse. Så stort sett møter vi respekt for det arbeidet vi gjør, sier 26-åringen.

Rollemodeller

Hun understreker at det å gi kvinner jordmorutdanning har positive konsekvenser langt utover det rent helsemessige.

– At kvinner tar utdannelse og hjelper sine lokalsamfunn bidrar til bedre økonomi. Det bidrar til større respekt for kvinner og gjør at flere menn ser verdien av at kvinner får utdannelse. Og det skaper rollemodeller for andre jenter og kvinner, sies Feroza Mushtari

Feroza Mushtari leder den afghanske jordmorforeningen som samarbeider med Afghanistankomiteen i Norge. Foto: Tor Aksel Bolle
Publisert: 21.02.2011 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.23.20