Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark, synes det er problematisk at regjeringen øker bevilgningene til klima og skog. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt og Høyre

- Økt skogsatsing vitner om symbolpolitikk

Høyre mener det er problematisk å øke regnskog-potten når tidligere års bevilgninger fortsatt står urørt. Utviklingsministeren er overrasket over kritkken.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.09

Regjeringen ønsker å trappe opp innsatsen mot avskoging av jordas regnskoger med om lag 400 millioner, det kom fram da forslaget til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram i formiddag.

For første gang siden Jens Stoltenberg i 2007 lovet inntil 3 milliarder årlig til bevaring av regnskog, innfrir regjeringen sine egne lovnader.

Klima- og skogsatsingen har som mål å gjøre det mer lønnsomt å bevare naturskog. Regjeringen legger blant annet opp til at Norge skal være en aktiv pådriver for vern av viktige skogområder i Amazonas, Kongobassenget og Sørøst-Asia. Så langt har klima- og skoginitiativet utbetalt 5,6 milliarder.

Brasil er det største mottakslandet, og har så langt mottatt 2,65 milliarder kroner. Men det er bare utbetalt 655 millioner kroner fra Norge til Amazonasfondet. Fortsatt står 1,9 milliarder kroner ubrukt i gjeldsbrev i Norges bank.

- Regjeringen har sviktet

Høyres utviklingspolitiske talsmann Peter S. Gitmark, synes det er problematisk at regjeringen øker bevilgningene til klima og skog, når deler av pengene som allerede er bevilget fortsatt står urørt på bok.

- Dette vitner symbolpolitikk. Disse pengene burde vært brukt på andre måter, sier Gitmark til Bistandsaktuelt.

- Vi er avhengige av at de midlene vi gir har en ønsket effekt, og at en klarer å forsvare for egne skattebetalere at pengene faktisk går til å bevare skog. Det er ikke forsvarlig å øke en post som allerede har høye bevilgninger, når en vet at disse pengene er så vanskelig å få brukt, sier Høyre-mannen.

Gitmark mener også at regjeringen har sviktet på den aller viktigste oppgaven i klima- og skogsatsningen:

- Det hjelper ikke at vi gir store summer om man ikke får med andre land på et spleiselag for å redde regnskogen. Denne jobben klarer vi uansett ikke alene. Da blir det også veldig rart at vi skal øke bevilgningene ytterligere nå, sier Gitmark.

- Overrasket

Utviklingsminister Heikki Holmås, synes det er vanskelig å forstå kritikken fra Høyres Peter S. Gitmark.

- Jeg er overrasket over at han sier dette. Såvidt jeg husker var han en del av det brede flertallet som sa ja, da dette var oppe i stortinget. Jeg regner med at Peter Gitmark vet hva han har vært med og stemt frem. Regjeringen oppfattet det som en marsjordre fra stortinget og følger lojalt opp med å øke bevilgningene på neste års budsjett, sier utviklingsminister Heikki Holmås til Bistandsaktuelt.

Men utviklingsministeren er helt enig med Gitmark i at flere land burde bidra mer for å bevare jordas regskoger.

- Den samlede bistanden fra verdens rikeste land har gått ned de siste årene. Jeg er enig med Gitmark at det er dumt, men jeg tror den viktigste årsaken til det, er den økonomiske krisa flere land er inne i. Vi har sagt at dersom flere land blir med på spleiselaget for å redde regnskogen, så kan vi se på om vi skal øke bevilgningene til klima og skog ytterligere, sier Holmås.

- Om Gitmark har gode forslag til hvordan vi kan få med flere land på denne viktige satsningen er han hjertelig velkommen til å ta kontakt, sier Holmås.

Andre saker om statsbudsjettet:

Publisert: 08.10.2012 13.42.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.09