Utdanning blir prioritert i årets tildeling til norske frivillige organisasjoner. Foto: Jan Speed

1,5 milliarder til norske frivillige

Norad fordeler 1,53 milliarder kroner til over 90 frivillige organisasjoner. Utdanning prioriteres.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16:16:06

 29 organisasjoner med samarbeidsavtaler forvalter 1,4 milliarder kroner i 2012.  De 48 organisasjonene med flerårige prosjektavtaler får nærmere 114 millioner kroner, mens en million disponeres av  17 organisasjoner med ettårige prosjektavtaler.  51 organisasjoner fikk avslag på sine søknader.

– Nesten alle de norske organisasjonene er effektive og veldrevne med gode forvaltningssystemer, sier Terje Vigtel, direktør i Norads avdeling for sivilt samfunn. Samtidig mener han at det vil skje store endringer i norske samarbeidsland de nærmeste årene. Han varsler at Norad framover vil ha fokus på tre hovedutfordringer:

* Jobber de norske organisasjonene sammen med partnere ute som er både relevante og har lokal støtte.

* Det er fortsatt slik at bistandspengene passerer gjennom for mange ledd for å være god bistand.

* Organisasjonene må ha god forståelse av samfunnsutviklingen i de enkelte landene, og legger mer vekt på  landtilnæring og mindre på en organisasjonstilnæring, slik at ikke organisasjoner løper i beina på hverandre.

– Jeg tror at mye av den framtidige bistanden til sivilt samfunn vil gå gjennom ubyråkratiske nettverk der skillene mellom giver og mottaker ikke er så store, sier Vigtel,  og bruker Publish What You Pay som et eksempel.

I år er det økt satsing på utdanning etter ønsker fra Stortinget.

– Det blir mer til utdanning gjennom Redd Barna og ADRA-Norge, sier Vigtel.   Redd Barna får 12 millioner ekstra og ADRA to millioner mer.

Også Norsk Folkehjelp får en økning på litt mer enn fem millioner kroner.

– De har vist gode resultater og dristighet i samarbeidet med organisasjoner ute, sier Vigtel.

Avdelingen fordeler i år mer penger til sivilt samfunn enn tidligere, delvis fordi flere budsjettposter fra Utenriksdepartementet nå forvaltes av Norad.

Kirkens Nødhjelp er den største mottakeren av Norad-midler med nesten 50 millioner mer enn Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) som er på andreplass.

– Vi har et godt samarbeid med norske organisasjoner. Alle har en utfordring i å forstå de raske endringene som skjer i våre samarbeidsland. Organisasjonene vil måtte ha kunnskap og evne til å gjøre raske endringer, sier Vigtel.

De ti største

  • Kirkens Nødhjelp            206 millioner
  • Digni                                     159 millioner
  • Norsk folkehjelp             150 millioner
  • Redd Barna                        136 millioner
  • Atlas-alliansen                  79 millioner
  • Flyktninghjelpen             73 millioner
  • Regnskogsfondet           72 millioner
  • CARE Norge                       68 millioner
  • WWF-Norge                      61 millioner
  • Norges Røde Kors           60 millioner
Publisert: 26.03.2012 03:00:00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16:16:06