Regjreringens Innsats mot avskoging planlegges trappet opp med om lag 400 millioner til 3 milliarder kroner i 2013. Foto: Espen Røst / Bistandsaktuelt

Innfrir lovnaden mot avskoging

Regjeringen ønsker å trappe opp innsatsen mot avskoging med om lag 400 millioner i 2013. For første gang ønsker regjeringen å bruke tre milliarder.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.09

For første gang siden Jens Stoltenberg i 2007 lovet inntil tre milliarder årlig til bevaring av regnskog, ønsker regjeringen å bruke circa 10 prosent av bistandsbudsjettet på klima- og skoginitiativet.

Dette er i tråd med klimaforliket ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet: "Mer enn 1,4 milliarder mennesker i verden er avhengige av skogen. Norge har bidratt til betydelige utslippsreduksjoner i Brasil og til lovende tiltak for bedre skogforvaltning i land som Indonesia, Guyana og Tanzania".

- Mer enn noen gang er det nå viktig at rike land tar ansvar for å bekjempe fattigdom og bremse de farlige klimaendringene, sier utviklingsminister Heikki Holmås i en pressemelding.

"God klimapolitikk"

Fra 2010 - 2012 har regjeringen henholdsvis bevilget 2,1 milliarder, 2,2 milliarder og 2,5 milliarder kroner.

Regjeringens klima- og skoginitiativ har som ambisjon å bidra til at utslipp fra skog i utviklingsland inngår i en ny internasjonal klimaavtale; å bidra til den internasjonale innsatsen for reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse (REDD+), samt å bidra til å ivareta naturskog for å sikre denne skogen sin evne til å binde karbon.

"Regjeringens klima- og skoginitiativ er både god klimapolitikk og god utviklingspolitikk" heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Den sentrale målsettingen for Regjeringens klimapolitikk er å bidra til å få på plass et globalt, forpliktende og langsiktig regime for reduksjoner av klimagassutslipp som bidrar til at den globale oppvarmingen reduseres til 2 grader i forhold til førindustrielt nivå. klima- og skogprosjektet skal i størst mulig grad bygge opp under og støtte arbeidet med å nå denne målsettingen, heter det i forslaget til statsbudsjettet for 2013.

- Jubler

Daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold mener regjeringens ønske om å øke satsingen på klima og skog er veldig bra.

- Dette er et positivt og riktig valg, fordi det er utrolig viktig å snu raseringen av en av klodens viktigste økosystemer før det er for sent. Det Norge har gjort på området skog og klima, er et sjeldent eksempel på at Norge har tatt en internasjonal lederrolle på et felt som det ikke var bred kompetanse på, sier Løvold til Bistandsaktuelt.

Også Nina Jensen i WWF-Norge er fornøyd med det ferske budsjettforslaget:

- Vi er veldig fornøyd med de tre milliardene, dette jubler vi for, sier generalsekretæren til Bistandsaktuelt.

- Dette er absolutt det viktigste man kan gjøre for å ta vare på verdens klima og natur, i tillegg er dette viktig for fattigdomsbekjempelse.

Jensen mener det er bra at Stoltenberg endelig oppfyller løftet om å gi tre milliarder årlig til tiltak for klimaet og mot skogforringelse:

- Det er gledelig at regjeringen endelig oppfyller lovnadene sine om bevilgninger til klima og skog. Det viser at dette har en høy prioritet hos regjeringen, og at de tar utfordringene med verdens klimautvikling og tap av skog og natur på alvor, sier Jensen.

Korrupsjonsfare

Regjeringen innrømmer imidlertid at klima- og skogsatsingen innebærer betydelige risikoer:

"Som for annen bistand til land med til dels betydelige styresettsutfordringer er risikoen for korrupsjon med klima- og skogmidler reell" heter det i budsjettforslaget.

For å redusere korrupsjonsrisiko kanaliseres klima- og skogpengen i størst mulig grad gjennom eller under overoppsyn av anerkjente utviklingsinstitusjoner og -banker med etablerte systemer for risikohåndtering. I tillegg yter prosjektet støtte til diverse aktører og prosjekter som bidrar til å bekjempe korrupsjon og/eller håndtere korrupsjonsrisiko, slik som FN´s miljøprogram, Interpol og Transparency International poengteres det.

Andre saker om statsbudsjettet:

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Under klimaforhandlingene på Bali i 2007 lanserte Stoltenberg at Norge vil bevilge inntil 3 milliarder kroner årlig til arbeid mot klimagassutslipp fra avskoging i utviklingsland. De norske skogpengene går til bevaring av skog i Brasil, Indonesia, Guyana og Tanzania, eller kanaliseres gjennom multilaterale kanaler.


Publisert: 08.10.2012 10.54.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.09