Tilgangen til strøm har økt konkurransen i det lokale næringslivet i Kasese. Det er blitt flere som tilbyr mølletjenester. Foto: Henry Lubega

Kraft gir ugandisk vekst

– De siste tre årene har vært de beste i karrieren min, forteller Fred Bananuka, innehaveren av et snekkerverksted. Æren gir han det norsk-bygde kraftanlegget, Bugoye.

Av Henry Lubega / Kasese Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.14

– Alle strømbruddene holdt på å ødelegge forretningene mine. Vi hadde ikke strøm mer enn 24 timer i uka, men jeg måtte jo likevel betale husleie for hele måneden og lønn til tre arbeidere. Imidlertid har strømforsyningen bedret seg siden de bygde Bugoye-dammen.

For tre år siden bygde TronderPower Ltd, et datterselskap av TrønderEnergi, et lite vannkraftverk i Kasese i Vest-Uganda. Da prosjektet ble startet i 2009 led Uganda under en alvorlig strømmangel, og deler av hovedstaden Kampala, hadde strøm kun seks timer i døgnet. Men med en årlig produksjon på 82 gigawatt-timer som pumpes inn i strømnettet, har det nye kraftverket bidratt til økonomisk vekst i Kasese og nabobyene.

Prosjektet har blitt finansiert av to norske eiere; Norfund og TrønderEnergi. I tillegg har det blitt bevilget støtte fra norske myndigheter på 60 millioner kroner, noe som utgjør 20 prosent av de totale prosjektkostnadene. Morten Svelle, ministerråd ved den norske ambassaden i Kampala, sier de nå har hovedfokus på produksjon av ren energi.

– For tiden er utviklingen av ren energi og energidistribusjon vår hovedprioritet og opptar en stor andel av Norges bistand til Uganda.

TronderPowers prosjekt er TrønderEnergis første vannkraftprosjekt i Afrika.

Innvirkning

Matayo Bwambale representerer Bugoye i Kaseses distriktsforsamling, han er sikker på at lokalbefolkningen er de som får mest ut av kraftprosjektet:

– Mange har fått anstendige hjem som kompensasjon for de husene som ble ødelagt under byggingen av dammen. Før prosjektet hadde ikke den lokale klinikken kapasitet til å ta imot flere enn 15 fødende kvinner. TronderPower har nå forbedret helsetjenestene ved å bygge en mer moderne klinikk med en barselavdeling på 32 sengeplasser.

Det er ikke bare befolkningen i nærheten av kraftverket som har hatt nytte av utbyggingen, men også de som mottar strøm langt unna. I Kilembekvarteret, nesten tre mil fra Bugoye opplever nå småskalaforetakene en real boom. Alt fra motorsykkeltaxier og frisører til videohaller, maismøller og snekkerverksteder drar fordeler av den økte og mer pålitelige strømforsyningen Bugoyedammen har bidratt til. En motorsyklist sier at han nå kan kjøre til nye steder:

– Det var steder i Nyakasanga vi aldri pleide å dra til etter klokka åtte om kvelden. Men nå er gatene opplyst og vi kan kjøre der når som helst på døgnet. Vi føler oss rett og slett tryggere. Dette har i sin tur økt inntekten min og livet mitt har blitt bedre.

Høyere priser

John Muhendo som er sjef for en kornmølle i Kilembekvarteret er usikker på om tidene virkelig har blitt bedre:

– Det stemmer at vi har bedre strømforsyning nå, men også det har sin pris. Nå går forretningen mye tregere, siden det har kommet mange flere aktører i markedet. Før holdt disse seg unna på grunn av energimangelen. Dette har hatt innvirkning på mine inntekter. Tidligere pleide jeg å ha flere enn 30 kunder på én dag, om jeg hadde strøm, men nå er jeg heldig om jeg får syv.

Emmanuel Munaba bor i Bugoye, han lovpriser prosjektet:

– Vi setter pris på at kraftverket ble bygd nettopp i vårt område og vi er takknemlige for at vi fikk kompensasjon og at noen av innbyggerne fikk jobb på grunn av dammen og kraftverket. Men det viktigste er at mange nå har fått mulighet til å skape sine egne arbeidsplasser med inntektene de har fått gjennom prosjektet.

Likevel er det ikke bare begeistring å spore blant folk i Bugoye. Det finnes de som fremdeles er skuffet over måten prosjektet ble implementert på, for ikke å snakke om kompensasjonen. 45 år gamle Biira Gevina sier at hennes eiendom ikke ble skikkelig taksert før hun fikk kompensasjon:

– De betalte bare 6000 shilling for en bananpalme, men nå koster bare en klase bananer 10 000 shilling, og prisen for andre matvarer har også økt. Noen av oss lider nå.

Strøm til sykehuset

Muhindo Mawa er lederen av distriktsforsamlingen og han tror at TronderPower i løpet av de tre årene de har virket i området har hatt en stor innvirkning ikke bare på Bugoye, men på hele Kasese-distriktet:

– Distriktsykehuset hadde ikke strøm før, men nå har de fått en direkte linje. Dette har ført til en betydelig bedring av helsetjenestene både i dette distriktet og i andre områder som benytter seg av sykehuset vårt. Distriktet har også fått økt skatteinntektene sine siden småbedriftene opplever et oppsving på grunn av den forbedrede energiforsyningen. Dette prosjektet har også kommet den rurale befolkningen til gode og mange tjenester er nå mer tilgjengelig for hele befolkningen. For eksempel har banktjenester nå også blitt tilgjengelig for folk utenfor Kasese by. I 2009 fantes det bare tre banker i hele distriktet, men nå finnes det flere enn syv.  Jeg tilskriver denne utviklingen den stabile og pålitelige energiforsyningen vi har fått, takket være prosjektet til TronderPower, sier Mawa.

- Oppfylt forpliktelsene

TronderPower kjøpte prosjektet av de første eierne SN Power* i 2007, mens det fremdeles var i implementeringsfasen. Annicent Busingye, daglig leder for TronderPower i Kampala, mener selskapet har oppfylt sine forpliktelser overfor lokalsamfunnet når det gjelder utbetaling av kompensasjoner:

– Vi tilbød en rekke ulike former for kompensasjon. Vi tilbød land mot land eller land mot penger, avhengig av mottakerens ønske. Dessuten ga vi kompensasjon både for hus og avling til de som ble berørt av prosjektet. Dessverre har mange av dem som gikk for land-mot-penger-varianten ikke hatt så stor suksess med forretningene sine og derfor har det ikke gått bedre for dem enn med de som valgte land-mot-land.

Om de forretningsmessige sidene av prosjektet, som innebærer å selge strøm til det nasjonale strømnettet, ønsker ikke Busingye å gå i detaljer om selskapets inntekter, annet enn å si at det går meget bra:

– Kraftverket går bra og er meget levedyktig. Det har kjørt med 99 prosent av kapasiteten, men det hender at produksjonen er lavere enn forventet selv med såpass høy kapasitet. Dette kan være fordi  vanninntaket varierer og er noen ganger være lavere enn beregnet, sier Busingye.

*Selskap eid av Statkraft (60 prosent) og Norfund (40 prosent).

Muhindo Mawa er lederen av distriktsforsamlingen og han tror at TronderPowerhar hatt en stor innvirkning på hele Kasese-distriktet.
Publisert: 02.10.2012 03.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.14