Kontoret til WWF i Dar es Salaam.

Lederen av WWF-Tanzania trekker seg

Konsekvensene av svindelsaken i WWF-Tanzania vokser i omfang. Organisasjonens landdirektør gikk av denne uka. Det er nå oppdaget misbruk av midler i to ulike miljøprogrammer finansiert av den norske ambassaden i Dar es Salaam.

Av Kizito Makoye, Tanzania og Gunnar Zachrisen, Norge Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.55

Ifølge kilder i Dar es Salaam måtte Stephen Mariki gå av etter massivt press fra WWFs regionalkontor i Nairobi. Marikis avgang var ønsket for å beskytte omdømmet til organisasjonen, opplyser lokale kilder.

- I den situasjonen som hadde oppstått var det riktig av Mariki å trekke seg. WWF må kunne stole på at våre ledere har gode nok rutiner for kontroll og ledere som er villige til å følge opp revisoranbefalinger, sier leder av internasjonal avdeling i WWF-Norge Andrew Fitzgibbon i en kommentar.

Han viser også til at det har vært svak planlegging, budsjettering og forsinkelser fra WWF-Tanzania sin side knyttet til bruk av norske bistandsmidler. Det var slike forhold som opprinnelig førte til at WWF-Norge mente det var grunn til bekymring i saken.

Tar ansvaret

Tydelig preget av situasjonen sier den avgåtte landdirektøren til Bistandsaktuelt at han har besluttet å ta ansvar ved å trekke seg.

– Jeg trekker meg fordi jeg, som leder, må utvise høyest mulig grad av integritet. Jeg har ikke gjort noe galt, men siden skandalene har skjedd under mitt lederskap har jeg ikke noe annet valg, sier Mariki.

Da Bistandsaktuelts lokale korrespondent var i kontakt med Mariki i forrige uke var tonen en litt annen. Landdirektøren anklaget da den norske avdelingen av Verdens Naturfond for å ”blåse saken ut av sine proporsjoner”. Han fremhevet også sitt rulleblad som en ”bekjemper av korrupsjon”.

Tilsammen ti ansatte

Også organisasjonens ”nummer to”, lederen av avdelingen for naturvern, har trukket seg. Dette har tilsvarende årsaker som for landdirektøren, opplyser WWF-Norge. Ingen av disse to er beskyldt for å ha beriket seg personlig på svindelsakene. Til sammen ti ansatte i WWF-Tanzania har dermed enten trukket seg eller fått sparken. Den tanzanianske avdelingen av WWF hadde omlag 107 ansatte før denne saken kom på bordet.

De seks første som ble oppsagt var en prosjektleder, en nestleder, en PR-medarbeider, en opplæringsassistent, en regnskapsmedarbeider og en sjåfør. Alle disse var involvert i svindel med midler fra et kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunn. I tillegg er det nå også avslørt svindel i et program så skulle berede grunnen for et system for karbonlagring i skog. Også dette er finansiert av den norske ambassaden. Her har to medarbeidere, en prosjektleder og en sjåfør, fått sparken.

Forfalsket regninger

Ifølge WWF-Norge er forfalskning av hotellregninger hovedproblemet i svindelen i begge programmer. Dette har i tillegg banet veien for at ansatte har kunnet få utbetalt ekstra godtgjørelser i form av såkalte ”per diem” (daggodtgjørelser).

Et sørafrikansk revisorfirma har arbeidet i Dar es Salaam over lengre tid for å avdekke svindelen, på oppdrag fra WWFs internasjonale hovedkontor. En endelig rapport fra revisorene er forventet i slutten av denne måneden. Fitzgibbon i WWF-Norge vil foreløpig ikke uttale seg om hvor store beløp som er blitt misbrukt, så lenge sluttrapporten ikke foreligger.

Sivilsamfunnsprogrammet, som nå er stanset, ble startet i 2008 og var ment å skulle vare ut 2012. Programmet koordineres fra WWF-Norge, mens den daglige administrasjonen har vært gjort av lokalkontoret i Tanzania. Programmets formål er å styrke lokale og nasjonale miljøorganisasjoners evne til å fremme miljøvern. Dette har primært skjedd gjennom kurs og opplæring.

20 av i alt 25 millioner kroner har blitt utbetalt fra den norske ambassaden i Dar es Salaam så langt. Til bruk i karbonfangstprogrammet, et såkalt REDD-program, har ambassaden utbetalt 2,8 millioner kroner til WWF-Tanzania i desember 2010.

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet har tidligere uttalt til Bistandsaktuelt at departementet rutinemessig vil kreve tilbake midler som ikke er brukt i henhold til formålet.

 

(Kizito Makoye er Bistandsaktuelts korrespondent i Dar-es-Salaam. Gunnar Zachrisen er Bistandsaktuelts ansvarlige redaktør.)

 

Stephen Mariki har trukket seg som leder for WWF Tanzania.
Publisert: 17.02.2012 09.39.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.55