Mange bistandsmilliarder brukes for å redde disse skogene i Brasil.

Manglende kunnskap om norsk bistand

Kun en prosent av nordmenn vet hvilket land som mottar mest norsk bistand. 22 prosent av befolkningen tror at Norges bistandsarbeid ikke gir gode resultater, viser en fersk undersøkelse.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.32

En undersøkelse Norstat  har gjennomført i august på oppdrag av Norad avslører lav kunnskap om den norske bistanden. Folk bryr seg ikke spesielt mye om hva 28 milliarder bistandskroner brukes til. Kun 34 prosent sier seg interessert i norsk bistand.

En prosent av Norges befolkning kan oppgi hvilket land*som mottar mest norsk bistand. Hele 64 prosent svarer «vet ikke» på dette spørsmålet.  Da er det kanskje heller ikke så rart at bare to av ti opplever at de får god informasjon om norsk bistand.

Dette til tross for at det bevilges 120 millioner kroner over statsbudsjettet hvert år for at frivillige organisasjoner og Norad skal informere det norske folk om bistand og internasjonale forhold.

Selv om Norad fyller 50 år i år er det få unge som kjenner til direktoratet som er Norges fremste fagmiljø for bistand. De over 30 år er mer bevisste – hele 9 av 10 over 30 år kjenner til Norad. Men det er knapt noen som nevner Utenriksdepartementet, selv om det er departementet som desidert er hovedforvalter av bistand her i landet, med egen kommunikasjonsenhet for utviklingsministeren.

Bistandstanken er likevel godt forankret i befolkningen.

  •  Hele 6 av 10 mener Norge har en forpliktelse til å gi til andre land.
  •  65 prosent mener at internasjonal utvikling også kommer Norge til gode.

Men det er nok et tankekors for politikerne at 22 prosent av befolkningen er av den oppfatning at Norges bistandsarbeid ikke gir gode resultater.

 Dette inntrykket ønsker Norad å endre. I forrige uke lanserte Norad en kunnskapskonkurranse, «NM i bistand»,  som løfter frem mange av de gode eksemplene på vellykkede bistandsprosjekter. Norstat-undersøkelsen er foretatt før denne konkurransen ble satt i gang i forrige uke.

* Brasil toppet listen i 2011 og 2010 takket være skogmilliardene, mens i 2009 var det Tanzania og Aghanistan som var på topp.

 

 

Publisert: 17.09.2012 04.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.32