Mer penger til investeringer i utviklingsland

Det statlige investeringsfondet Norfund får 150 millioner kroner mer å rutte med i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.08

Norfund får dermed nesten 1,2 milliarder kroner til sammen over statsbudsjettet. Minst halvparten av dette skal anvendes til investeringer i fornybar energi. Landbruk skal også vektlegges.

– Norfund er et stadig mer sentralt redskap i regjeringens utviklingspolitikk. Målet om bekjempelse av fattigdom forutsetter kraftig styrking av næringslivet i utviklingslandene. En økt vekt på dette er i tråd med mottakerlandenes prioriteringer, heter det i budsjettforslaget.

Norfund har de seneste år hatt en sentral rolle i regjeringens satsing på fornybar energi, og regjeringen varslet i klimameldingen at Norfund skal bli et enda mer sentralt verktøy for å bidra til økte investeringer på dette området.

Norfunds samlede investeringsportefølje var ved utgangen av fjoråret 7,6 milliarder kroner. Fondet inngikk investeringsavtaler for 2,2 milliarder kroner i 2011, som er det høyeste nivået på Norfunds investeringer noensinne.

Samtidig får regjeringen, som tidligere, kritikk fra organisasjonshold. Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og mijø, er kritisk til at Norfund fremdeles har anledning til å investere gjennom skatteparadiser. Han etterlyser også klarere føringer for hvordan pengene skal investeres.

– Norfunds investeringer må bidra til en bærekraftig utvikling. Det bør innebære at bruk av skatteparadis er utelukket. Det er viktig at Regjeringen følger opp i forhold til dette, og at de avkrever at Norfunds investeringer også skal støtte småskala og klimarobust jordbruk, sier Preston i en kommentar til budsjettet.

Regjeringen har tidligere strammet inn Norfunds mulighet til å bruke skatteparadiser utenfor OECD-området som Norge ikke har skatte- og informasjonsutvekslingsavtaler med. Skatteparadiser innenfor OECD-området har Norfund derimot fremdeles anledning til å bruke. Regjeringen begrunner det med behovet for å avlaste risiko i Norfunds investeringer og hensynet til samarbeidet med andre investorer.

Publisert: 08.10.2012 13.13.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.13.08