De palestinske myndighetene på Vestbredden hadde i fjor et budsjettunderskudd på rundt 6 milliarder kroner. Politiske løsninger mellom palestinske og israelske myndigheter er nødvendig for å sikre palestinsk økonomi, påpekes det i en ny rapport fra Verdensbanken. Foto: Tiril A. Skarstein

Palestinsk statsbygging vakler

Trang økonomi for de palestinske myndighetene setter statsbyggingsprosjektet på Vestbredden i fare, advarer Verdensbanken. Samtidig øker den palestinske misnøyen med de sittende lederne.

For ett år siden erklærte giverlandene under et møte i giverlandsgruppa (AHLC) for de palestinske myndighetene at statsminister Salam Fayyad og co hadde etablert institusjoner gode nok for en stat. Det palestinske institusjonsbyggingsprosjektet er blitt beskrevet som en suksess. Men den sterke veksten i Vestbreddens økonomi avtok i 2011. Støtten fra givere har falt dramatisk, samtidig som Israels restriksjoner på flyten av varer over grensene har vært så godt som uendret.

Institusjonene som er bygget opp på Vestbredden i løpet av de siste årene, settes nå på spill dersom ikke den økonomiske situasjonen bedres, advarer Verdensbanken i en fersk rapport. 

Norge har investert mye i disse institusjonene. I februar ble årets bidrag på 240 millioner kroner overført til de palestinske myndighetene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre oppfordret samtidig andre givere til å utbetale bidragene for 2012 så tidlig som mulig.

USA friga etter vårens møte rundt 500 millioner kroner i bistand, som har vært frosset siden august 2011. Men det redder ikke palestinske myndigheter som har måttet ta opp lån, samt kutte til beinet for å få hjulene til å gå rundt. Budsjettunderskuddet var i fjor på over 6 milliarder, ifølge IMF.

Forsiktig optimistisk

- Det er vanlig at det tidlig på året er usikkerhet rundt givernes utbetalinger, sier Støre, som leder møtene i giverlandsgruppa. 

Han foretrekker å være ”forsiktig optimistisk”, men på vårens møte i mars understreket han behovet for mer penger til statsbyggingen.

- Givere sprer penger på mange forskjellige prosjekter, og jeg har gjort det klart at vi ikke må glemme betydningen av å holde de sentrale institusjonene gående, slik at de palestinske myndighetene har penger til å utbetale lønninger til de offentlig ansatte, forteller Støre. 

Misnøye

Som en konsekvens av de økonomiske problemene har statsminister Fayyad måttet øke skattene, i tillegg er arbeidsløsheten høy – og misnøyen vokser nå blant palestinere.

Kritikere har lenge ment at de palestinsk myndighetenes statsbyggingsprosjekt i virkeligheten ikke bringer palestinerne nærmere en egen stat, men kun bidrar til å sponse Israels okkupasjon. Nå ser palestinernes FN-søknad ut til å bli en langdrøy prosess, samtaler mellom Hamas og Fatah virker fastfrosset, de fleste mangler troen på fredssamtaler med Israel og Obama-administrasjonen har vist liten vilje til å presse på for en løsning.

Kombinert har dette hatt en negativ innvirkning på palestinernes tiltro til statsminister Fayyad, til president Mahmoud Abbas, og til Hamasstyret på Gazastripen under ledelse av Ismail Haniyeh, viser en fersk undersøkelse fra Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR).

På Vestbredden har andelen med tiltro til Fayyad-regjeringen falt fra 48 prosent for tre måneder siden, til 33 prosent. På Gazastripen har andelen med tiltro til Hamas-styret falt fra 37 prosent til 31 prosent. Andelen som er fornøyde med president Mahmoud Abbas er fremdeles langt høyere, men også han mister støtte (fra 60 prosent til 55 prosent).

Mistet håpet

- Motivasjonen for statsbyggingsprosjektet var å få slutt på den israelske okkupasjonen, gjentar Fayyad gang på gang. 

Men mange palestinere har for lengst sluttet å tro på at han vil lykkes.

- De palestinske myndighetene har glemt hvilket oppdrag de har, og burde oppløses, sier butikkeier Ibrahim Herbawi (41) til Washington Post.

Han mener heller Israel og USA burde utbetale lønninger til offentlig ansatte på det okkuperte Vestbredden.

Ikke bærekraftig

Ferske rapporter fra Verdensbanken og IMF som ble lagt frem før vårens giverlandsmøte, viser at de palestinske myndigheten har begrenset handlingsrom. Fayyads regjering vil være avhengig av bistand så lenge det ikke skapes rom for vekst i det palestinske næringslivet, slås det fast i rapportene, som legger mye av ansvaret på Israel. Støre erkjenner at det er et dilemma at givere fortsetter å gi penger til et prosjekt som med dagens politiske betingelser ikke er bærekraftig. 

- Vekstpotensialet i form av reformer er brukt, nå er det okkupasjonen som er hovedhindringen. Både i form av israelske restriksjoner på import og eksport og manglende tilgang for palestinere til deler av Vestbredden. Dette peker i retning av at en trenger politiske løsninger mellom palestinere og israelere.

- Men hvor lenge skal giver måtte holde de palestinske institusjonene gående? 

- Dette er alltid et viktig spørsmål. Men jeg mener det blir galt om vi stanser støtten og ”straffer” palestinerne for at palestinske og israelske myndigheter ikke finner løsninger på konflikten, understreker Støre.

 

Publisert: 30.03.2012 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.02