Festen på Ekebergsletta har ført til knuste drømmer for spillerne fra MYSA, hevder rapport. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Rapport: - Presses til sex for å få delta i Norway Cup

Etter varsling med påstander om at unge jenter i slummen har måttet ha sex med treneren for å få reise til Norway Cup, omfattende korrupsjon og identitetsforfalskning igangsatte Strømmestiftelsen en gransking av partneren Mathare Youth and Sports Association (MYSA) i Kenya. Rapporten som ble lagt frem for styret i går bekrefter mistankene. MYSA nekter for anklagene. Pressesjef i Norway Cup, Lucy Thoresen, tror ikke på anklagene.

Av Hege Opseth og Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.25

Høsten 2011 fikk Strømmestiftelsen en varsling der det ble fremsatt alvorlige anklager mot MYSA i Kenya. Gjennom fotball og idrett har organisasjonen jobbet med lederutvikling og holdningsskapende arbeid i slummen i Nairobi. En stor gulrot for fotballagene har vært å bli trukket ut for å delta i Norway Cup i Norge.

Varslingsmeldingen sa at det forekom identitetsforfalskning, at det ble oppgitt feil alder i forbindelse med deltagelse i internasjonale sportsarrangement, misbruk av penger og korrupsjon, seksuell trakassering og overgrep mot unge jenter. Anklagene var så alvorlige at Strømmestiftelsen valgte å sette alt samarbeid med MYSA på vent. Det videre samarbeidet er også uavklart.

- Undersøkelsen viser dessverre at det nok er hold i anklagene. Ja, det foregår korrupsjon i MYSA. Ja, det foregår ID-forfalskning, ja, det foregår seksuell trakassering og overgrep, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Øyvind Aadland til Bistandsaktuelt

Organisasjonskultur

I rapporten fra undersøkelsesteamet, som ble ledet av Diane Huffmann, som blant annet er seniorrådgiver for Den norske olympiske komitee, sier 70 prosent av de spurte at de har en klar oppfatning av at seksuell trakassering foregår i organisasjonen. Nesten ingen av foreldrene som er intervjuet vil at døtrene skal være medlem av MYSA.

Aadland understreker at de 70 prosentene ikke har vært direkte offer for overgrep og trakassering, men at de har en gjengs oppfatning av at denne type overgrep foregår.

I varslingsbrevet som Bistandsaktuelt har fått tak i fra andre kilder heter det at ” at noen trenere og ledere i MYSA har presset jenter til å ligge med dem for at de skal få lov til å reise sammen med laget til Norge”.

Det er ikke tallfestet hvor mange av de 25 000 spillerne som skal være utsatt for trakassering og overgrep, men det skal være saker fra så sent som 2011, heter det i rapporten.

- Er det aktuelt å gå til politiet med noe av det som har kommet frem?

- Som prinsipp vil vi alltid oppfordre til å gå til anmeldelse. Jeg vet at det er en sak på vei inn i det kenyanske rettssystemet. Det skal understrekes at MYSA har tatt affære i mange av tilfellene. Men det er vel slik at lovovertrederen er blitt straffet, mens det har ikke vært mye oppreisning for den forsmådde, sier Aadland.

Utbredt korrupsjon

79 prosent av de spurte sier også at de har en klar oppfatning av at det er korrupsjon i MYSA. Siden samarbeidet startet har Strømmestiftelsen gitt 41, 5 millioner kroner til MYSA. Sportsorganisasjonen har også en stor tilhengerskare og mange støttespillere i Norge.

 - Hvor mye penger snakker vi om?

- Vet ikke, vi vet bare at det er utbredt korrupsjon som gir seg utslag på forskjellige måter.

- Har du noen eksempler?

- Det er veldig store forskjeller på lønningslistene for omtrent samme arbeid, vi finner ikke riktig antall stipender som er delt ut i forhold til midler som er gitt til det formålet. Det har vært antydet at ved innkjøp er det operert med kvittering som er høyere enn den aktuelle prisen. Det er en generell tendens til at korrupsjon dessverre er utbredt i miljøet i Mathare, sier Aadland.

I forhold til spillere som er sendt til Norway Cup bekrefter Aadland at det har foregått direkte dokumentforfalskning og aldersforfalskning.

- Men det er galt å si at dette er veldig utbredt, men det har forekommet, sier han.

Ikke riktig bruk av penger

Undersøkelsesteamet stiller spørsmål ved om det er riktig bruk av penger å sende barna til Norway Cup. I konklusjonene heter det at Norway Cup:

 • Gir mulighet og motivasjon for korrupsjon, aldersforfalskning og seksuelt misbruk.

• Cupen er forbundet med høye forventninger, begrensede muligheter og knuste drømmer.

- Vi vurderer det slik at det positive ikke oppveier for det negative, derfor støtter vi ikke videre deltakelse i Norway Cup. Det er også tilfeller hvor spillere er blitt utstøtt av sitt miljø ved hjemkomst, og det faktum at de har fått gaver og andre ting i Norge kan tiltrekke tyver, sier Aadland til Bistandsaktuelt.

Avviser anklagene

Administrerende direktør i Mathare Youth Sports Association, Peter Karanja, sier at han fredag ettermiddag ennå ikke hadde fått evalueringsgruppens rapport.

- Vi håper at rapporten kommer med forslag slik at vi kan komme videre. Vi har ikke en kultur med korrupsjon, alders-fiksing eller seksuelt misbruk i MYSA. Vi har hatt noen enkelt tilfeller for noen år siden. De har vi ryddet opp i, sier Karanja til Bistandsaktuelt. Han sier videre:

- Vi har mange venner i Strømmestiftelsen gjennom et 15 år lang samarbeid. Men vi har problemer med generalsekretær Øyvind (Aadland red.anm.) Han har kommet med uberettigede anklager samtidig som han aldri har besøkt oss. Vi håper dette er noe vi kan legge bak oss, fordi vi har fortsatt et godt forhold til Norway Cup.

Usunn gulrot

Strømmestiftelsen understreker at MYSA er en partnerorganisasjon og at Strømmestiftelsen ikke avgjør en eventuell deltakelse i fotballfesten på Ekeberg-sletta.

- Vi kan ikke kontrollere hva de gjør, men våre penger skal ikke brukes til det, sier Aadland og fortsetter:

- Slik det er nå med en medlemsmasse på 25 000 vil konkurransen for å være med i internasjonale turneringer være så enorm . Vi ser det slik at det er en usunn gulrot i en så marginalisert sektor som slummen i Mathare er, sier Aadland.

I Norway Cup tror de ikke på påstandene. Pressetalsmann i Norway Cup, Lucy Thoresen, på vei til utlandet, sier dette i en kort kommentar til Bistandsaktuelt: 

- Jeg har ikke noe tro på dette, ikke når det gjelder MYSA. Det er for mange regler og for mange som passer på i organisasjonen. Jeg er helt sikker på at dette ikke er tilfelle. Er det problemer blir det fort luket ut.Jeg er helt sikker på at alt foregår etter reglene i MYSA, sier Thoresen.

Uavklart med videre samarbeid

Hva som skjer videre i forhold til samarbeidet med MYSA er uavklart. Strømmestiftelsen setter en rekke krav for å gjenoppta utbetalingene igjen. Samtidig  understreker  de at de ønsker å fortsette samarbeidet, også for å sikre at ukulturen ikke får fortsette å bre seg. Dessuten fremheves alle de positive resultatene sportsorganisasjonen har å vise til siden starten for 20 år siden.

Det var under et styremøte Strømmestiftelsen i torsdag at rapporten ble lagt frem.

- Det som kom frem er forferdelig, kommenterer Aadland og sier han så tre scenarier for seg.

1) Fortsette med videre undersøkelser.

2) Avslutte samarbeidet.

3) Å arbeide videre med MYSA for sammen å jobbe mot den typen maktmisbruk som er avdekket.

- Det som det nå viser seg har skjedd i MYSA rammer i hjertet av det Strømmestiftelsen ønsker å gjøre noe med. Vi er en rettighetsbasert organisasjon. I denne saken har vi måtte ta noen vanskelige valg. Når vi nå har resultatene fra undersøkelseskommisjonen, ønsker vi, dersom MYSA er villige til å samarbeide med oss om dette, å gå videre slik at vi i felleskap kan verne om rettighetene til barna og de unge i Mathare. Vi ønsker å snu dette, som i utgangspunktet er svært negativt, gjennom sammen med MYSA å gjøre vern om rettigheter til en fanesak også i idrettsmiljøene i Afrika, sier Aadland.

Vet ikke hva MYSA ønsker

Dette er de fire betingelsene Strømmestiftelsen setter for videre samarbeid:

1. Få på plass et nytt styre i organisasjonen med ansvarsrapportering og en mer demokratisk struktur.

2. Restrukturere toppledelsen i organisasjonen.

3. Omdisponere penger som i dag brukes til å sende spillere til Norway Cup, til andre utviklingstiltak for ungdom i slummen.

4. Arbeide for en mer inkluderende kjønnsbalanse i alle ledd i organisasjonen

- Vi vet ikke om MYSA kan tenke seg å være med på betingelsene vi setter for videreføringer av samarbeidet, sier Aadland.

Red anm: I arbeidet med undersøkelsen har over 250 personer deltatt med informasjon. Disse er ledere, og prosjektmedarbeidere, dommere og valgte ledere, rådsmedlemmer, spillere på elitelagene, andre lag , skolebarn som er medlemmer i MYSA, lærere og foreldre samt tidligere medlemmer i MYSA. Det er gjennomført spørreundersøkelser, det har vært diskusjoner i fokusgrupper, dybdeintervjuer og samtaler med medlemmer i skole, nabolag og MYSA. 

 Bistandsaktuelt kommer tilbake med mer.

 

Publisert: 02.03.2012 15.40.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.16.25