Lett tilgang til våpen øker både omfanget og intensiteten i konflikter i mange land. Bildet viser tungt bevæpnede opprørere i DR Kongo. Foto: Jan Speed

Vil stanse våpen til tyranner

Sterke krefter forsøker å hindre at en avtale om å regulere våpenhandel blir vedtatt i FN i juli. Aktivister over hele verden mobiliserer for fullt.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.14.50

Det blir et tøft løp å få til en avtale. Det er sterke våpeneksportører som ikke ønsker regulering, samtidig er dette en historisk sjanse til å forby uansvarlig våpenhandel, sier Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø. Hun sitter i styret til den internasjonale alliansen, Control Arms, som er blitt nominert til årets Nobels fredspris.

Aktivistenes mål er en ny avtale, Arms Trade Treaty. Den skal dekke alle typer konvensjonelle våpen, ammunisjon og alle typer våpenoverføringer. Det skal ikke være lov å selge våpen til et land der det foregår brudd på menneskerettigheter, eller der det er stor fattigdom og korrupsjon. Avtalen skal også hindre at våpen havner på avveier eller selges videre til forbudte land eller grupper.

Dersom en effektiv avtale allerede hadde vært på plass, ville ikke Russland kunnet eksportere ammunisjon til for eksempel regimet i Syria. Norge og andre europeiske land hadde heller ikke kunnet selge våpen til Libyas Muammar Gaddafi.

– Våpen er det eneste lovlige produktet for å ødelegge og drepe som ikke er regulert. Det er lettere å importere våpen enn bananer. En avtale er viktig for å gi en tryggere verden, sier Tønnessen-Krokan. 

Vanskelig

Forum har sørget for at eksperter og dyktige aktivister fra land som har vært rammet av våpenbruk har kunnet delta på de forberedende møtene, senest i New York i begynnelsen av februar. Der fikk de statlige forhandlerne møte mennesker som er invalidisert av skuddskader. Møtet som beredte reglene for forhandlingene i New York i juli brøt nesten sammen. Aktivistene mener at Syria, Cuba, Iran og USA opptrer som de store sinkene.

Før møtet stilte lederne for FNs barnefond, FNs utviklingsfond, FNs høykommissær for flyktninger, FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs visegeneralsekretær for humanitære saker seg bak kravet om en streng og omfattende våpenavtale. 

Forhandlingene i New York i juli kommer til å bli vanskelige fordi det er sterk uenighet statene imellom og avstemningsprosessen er komplisert. Sivilsamfunnsorganisasjoner vil få lov til å være til stede under forhandlingene. Det betrakter de som en seier.

Skyggeverden

– Den internasjonale våpenhandelen er kanskje ikke det som fører til konfliktene, men den lette tilgangen på våpen øker både intensiteten og omfanget av konflikter, sier Andrew Feinstein til Bistandsaktuelt.

Han har skrevet boken  «The Shadow World:  Inside the Global Arms Trade». Boken er den første i sitt slag om temaet på 20 år. Den bygger blant annet på forfatterens  erfaringer som aktivist og parlamentsmedlem for regjeringspartiet ANC i Sør-Afrika.

Som ferskt parlamentsmedlem gransket Feinstein en stor våpenhandel mellom ANC-regjeringen i Sør-Afrika og selskapene BAE Systems i Storbritannia og svenske SAAB. Forsvarsdepartementet i Pretoria gikk til innkjøp av krigsfly og øvingsfly.

– Dette var fly som Sør-Afrika ikke trengte, som flyvåpenet ikke ønsket seg og som landet ikke har råd til å bruke.  I tillegg ble det bestilt fire avanserte krigsskip fra Tyskland, som landet heller ikke har råd til å drifte, sier Feinstein .

Ikke råd til medisin

Sør-Afrika vil innen 2018 ha brukt 60 milliarder kroner på nye våpensystemer. Det meste er kjøpt fra europeiske land. De sørafrikanske innkjøpene har blitt tilrettelagt og er ivrig applaudert av politikere i Sverige, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Samtidig er over én milliard kroner i bestikkelser blitt utbetalt til politikere, byråkrater, mellommenn og til ANC i forbindelse med handelen, ifølge Feinstein.

Samtidig med at avtalene ble undertegnet, påstod daværende president Thabo Mbeki at Sør-Afrika ikke hadde nok penger til å behandle hiv og aids-pasienter i landet. Det bidro til at over 350 000 mennesker mistet livet.

Korrupsjonens mor

Med  ANC-toppene Thabo Mbeki  og Jacob Zuma i spissen satte partiet en stopper for den parlamentariske granskingen av våpenkjøpene. Feinstein forlot det sørafrikanske parlamentet i protest. Han flyttet til England der han har fortsatt å arbeide mot korrupsjon i næringslivet. Og den mest korrupte business i verden er våpen, mener Feinstein.

– Våpenindustrien dreier seg om omfattende korrupsjon, stor sløsing og massive overskudd – ikke om vår egen sikkerhet, sier han.

Korrupsjonsbekjemperen mener at den offisielle våpenhandelen mellom land og svartebørshandelen er vevd sammen ved at folk går inn og ut av forskjellige roller i våpenindustrien, det offentlige og sikkerhetstjenestene.

Feinstein er også kritisk til hvordan en rekke vestlige demokratier selger våpen til alle som har penger. 

– De har få betenkeligheter. Da Nato-fly støttet opprøret mot Muammar Gaddafi i Libya var det ikke bare russiske våpen de måtte ødelegge. Diktatoren hadde også kjøpt våpen av Frankrike, Italia, Tyskland og Storbritannia, sier Feinstein.

Våpenindustrien

  • 1500 personer drepes hver eneste dag av væpnet vold eller konflikt. 
  • Åtte millioner håndvåpen produseres hvert år. 
  • Våpenhandel har en omsetning på 45- 60 milliarder dollar i året. 
  • De fem permantente medlemmene av FNs sikkerhetsråd står for 88 prosent av all våpenhandel.

Publisert: 15.06.2012 05.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.14.50