Leder for ny seksjon for globale resultater

Ann Stewart Pedersen har begynt som leder for seksjon for globale resultater i Redd Barna.

Sist oppdatert: 28.10.2016 05:36:06

Seksjonen skal jobbe med måling, dokumentasjon og kommunikasjon av resultater for barn samt sikre læring fra programarbeid. Hun kommer fra stilling som leder for samarbeid Norad og UD, også i Redd Barna

Publisert: 28.10.2016 05:34:21 Sist oppdatert: 28.10.2016 05:36:06
Ann Stewart Pedersen