Ny leder for Norges Vel i Tanzania

José Luis Ramos er ny leder i Tanzania med hovedansvar for Norges Vels programmer i Tanzania og Uganda.

Sist oppdatert: 10.11.2016 06:40:31

Han stiller med bred kompetanse fra tre kontinenter: Han har arbeidet for Norges Vel i Mellom-Amerika, Karibia, Balkan, Afrika og i Norge, og har flere universitetsutdannelser, blant annet innenfor samvirke, sosiologi og økonomi. I Norges Vel har Ramos har blant annet vært økonomi- og administrasjonssjef, han har også ledet prosjekter innenfor landbrukssamvirke, samfunnsansvar og utviklingsarbeid i utviklingsland. De senere årene var han i tillegg controller på Norges Vels utenlandsprosjekter.

Publisert: 10.11.2016 06:38:08 Sist oppdatert: 10.11.2016 06:40:31
José Luis Ramos