Fortsetter som Nupi-direktør

Ulf Sverdrup fortsetter som direktør på Norsk utenrikspolitisk institutt i ytterligere seks år.

Sist oppdatert: 03.04.2017 11:22:40

Det nye åremålet varer i seks år fra 1.1.2018. 

Sverdrup har vært Nupis direktør siden 2012. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Før han begynte ved Nupi, var han professor ved Handelshøyskolen BI, og professor ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Sverdrup står bak en rekke publikasjoner om ulike tema innen internasjonal politikk, med særlig vekt på europeisk politikk, europeisk integrasjon og norsk utenrikspolitikk. Han var også sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012: 2), som undersøkte virkningene av Norges avtaler med EU.

- Når vi ser rundt oss, ser vi at Norges omgivelser er preget av store endringer og av økt geopolitisk risiko som påvirker politikk, marked og samfunn. Etterspørselen og behovet for kunnskap, gode analyser og forskning om internasjonal politikk og internasjonale forhold er derfor økende. Det er NUPIs samfunnsoppdrag å bidra til å dekke dette behovet, sier Sverdrup.

 

Publisert: 03.04.2017 11:17:56 Sist oppdatert: 03.04.2017 11:22:40
Ulf Sverdrup Foto: Nupi