Leder for EØS-finansieringsordningene

Henning Stirø overtar ledelsen av sekretariatet for EØS-finansieringsordningene, det såkalte Financial Mechanism Office.

Sist oppdatert: 19.04.2017 12:15:17

Han har vært Norads personal- og administrasjonsdirektør de siste seks årene.

Finansieringsordningene er opprettet for å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og å styrke samarbeidet mellom giverland og mottakerland. Sekretariatet har kontor i Brussel.

Henning er statsviter fra UiO og begynte i utenrikstjenesten i 1985. Han har bl.a. vært ambassadør i Maputo og ministerråd ved EU-delegasjonen i Brussel og ved WTO-delegasjonen i Geneve. Som direktør for Financial Mechanism Office vil han ha om lag 60 medarbeidere og ansvar for snaut fire milliarder kroner i årlige tilskudd til EU-landene i Sentral- og Øst-Europa.

Publisert: 19.04.2017 12:10:27 Sist oppdatert: 19.04.2017 12:15:17
Henning Stirø Foto: Sandra Aslaksen