Nytt styremedlem av IWGIA

Laila Susanne Vars er blitt nytt styremedlem for den København-baserte organisasjonen for urfolk, IWGIA.

Sist oppdatert: 23.03.2017 11:13:55

Hun er jurist og avdelingsleder ved Institutt for menneskerettigheter, og blir nå et nytt institusjonelt medlem av IWGIAs styre. Hun har bred erfaring fra arbeid med urfolks rettigheter i Norge.

Tittel på Vars doktoravhandling (i 2010) var ”Samefolkets rett til selvbestemmelse”.
Hun har vært visepresident i Sametinget og har en rekke styreverv.

Publisert: 23.03.2017 11:11:36 Sist oppdatert: 23.03.2017 11:13:55
Laila Susanne Vars