Blir ny generalsekretær i Helsingforskomitéen

Geir Hønneland blir ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Sist oppdatert: 30.11.2020 10.30.33

Geir Hønneland er statsviter og tidligere russlandsforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Han var direktør for FNI i fem år og styremedlem i en årrekke. Siden 2018 har Hønneland vært styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Han har skrevet bøker om russisk politikk og identitet, og han snakker russisk flytende. For øyeblikket er han tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han begynner som generalsekretær i Helsingforskomiteen 4. januar.

Publisert: 30.11.2020 10.30.33 Sist oppdatert: 30.11.2020 10.30.33