Skal lede UNDPs representasjonskontor

1. desember ble Henrik Fredborg Larsen ny leder for FNs utviklingsprograms (UNDPs) nordiske representasjonskontor i København.

Sist oppdatert: 02.12.2021 12.33.23

Larsen skal lede arbeidet med å styrke partnerskap med regjeringene, nasjonalforsamlingene, sivilsamfunn, akademia og næringsliv i Norden. I tillegg skal han jobbe for å øke kunnskapen om globale utfordringer og løsninger, samt lede arbeidet i UN City i København.

Larsen tiltrer stillingen på det nordiske kontoret etter å ha jobbet som UNDPs seniorrådgiver for partnerskap mellom Afrika og Europa og før det som UNDPs stedlige representant i Angola. Han har også hatt ledende stillinger i FN-systemet i land som Nepal og Bangladesh, og UNDPs regionale kontor for Asia og Stillehavet.

Publisert: 02.12.2021 12.33.23 Sist oppdatert: 02.12.2021 12.33.23