Ny leder for UNDPs nordiske representasjonskontor i Oslo

Harald Thørud ble 1. juni 2021 ansatt som ny leder for FNs Utviklingsprograms (UNDP) nordiske representasjonskontor i Oslo.

Sist oppdatert: 07.09.2021 13.45.42

Thørud har de siste fire årene arbeidet for FNs avdeling for politikk og fredsbygging i New York. Før det jobbet han 8 år for FNs utviklingsprogram i Bangkok, Islamabad, Kabul og New York.

Publisert: 07.09.2021 13.45.42 Sist oppdatert: 07.09.2021 13.45.42