Eks-statsråd skal lede bærekraftsarbeidet i Multiconsult

Tidligere utviklingsminister og SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås er ansatt som Chief Sustainability Officer (CSO) i Multiconsult.

Sist oppdatert: 16.03.2021 10.51.10

Holmås skal ha det overordnede ansvaret for å lede og styre mål og oppgaver i tråd med Multiconsults bærekraftstrategi. Han tiltrer stillingen 1. april og skal koordinere bærekraftarbeidet med de øvrige datterselskapene i konsernet.

Holmås har jobbet med både land- og havvind og virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger i Multiconsult. Han kommer fra stillingen som leder for Seksjon Vindkraft i Oslo.

Han har 16 års bakgrunn som toppolitiker. På Stortinget jobbet han særlig med klima- og energispørsmål. Som utviklingsminister for SV bidro han til arbeidet med å følge opp de globale bærekraftmålene. Han hadde en sentral posisjon i FNs generalsekretærs initiativ for å få energi inn som eget bærekraftmål – et arbeid som lyktes.

Publisert: 16.03.2021 10.51.10 Sist oppdatert: 16.03.2021 10.51.10