Skal lede Norads arbeid med partnerskap

Per Fredrik Ilsaas Pharo er ansatt som avdelingsdirektør for partnerskap og omfordeling i Norad.

Sist oppdatert: 13.07.2021 14.09.27

Pharo får ansvar for å videreutvikle eksisterende og etablere nye partnerskap for Norad. Partnerskapene vil spenne fra multilaterale organisasjoner og aktører fra sivilsamfunnet, til offentlige institusjoner og privat sektor.

Publisert: 13.07.2021 14.09.27 Sist oppdatert: 13.07.2021 14.09.27