Leder for internasjonal politikk i EAT

Silje Haugland er ny Head of International Policy i EAT.

Silje Haugland
Silje Haugland

Hun skal jobbe med FN-systemet og andre multilaterale aktører og lede policy-arbeidet med forberedelser til et Africa Food Forum, samt følge opp samarbeidet med ulike utviklingsland.

Haugland har tidligere jobbet i Norads avdeling for klima, energi og miljø med bevaring av regnskog i Afrika og Latin-Amerika, internasjonal klimapolitikk, arealbruk og utviklingen av bærekraftige matsystemer. Før dette jobbet hun flere år for FNs Utviklingsprogram (UNDP) i Indonesia og i New York med FNs globale regnskogsprogram (UN-REDD).

Hun har utdannelse fra Sciences Po i Paris og London School of Economics. Hun har også bakgrunn fra den norske miljøbevegelsen, der hun var aktiv i Natur og Ungdom.

Powered by Labrador CMS