Kommunikasjonssjef for utviklingssaker

Astrid Versto er ny kommunikasjonssjef for utviklingssaker i Utanriksdepartementet.

Sist oppdatert: 19.04.2015 16.55.14

Hun kjem frå ulike stillingar i Norad og UD, samt tilsvarande stilling på Slottet.

– Eg gler meg til å jobbe så tett på politisk leiing, og å arbeide for meir kunnskap og debatt om utviklingspolitikken. Det er mange gode resultat av arbeidet som blir gjort, og ei viktig oppgåver er å synleggjera desse.  Til det trengst tett kontakt med ambassadane og Norad, i tillegg til dei ulike avdelingane i UD. Norads NM  i bistand er eit viktig og morosamt bidrag til å auke kunnskapen om utviklingssamarbeidet, seiar Versto.

Hun overtar etter Trond Viken som har byrja som kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet.

Publisert: 17.12.2012 08.49.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.55.14