Regnskogredder blir ridder

Regnskogfondets daglige leder Lars Løvold er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Sist oppdatert: 19.04.2015 16.56.35

Utmerkelsen får han for sin modige og utrettelige kamp for verdens regnskoger og urfolks rettigheter. 

Siden han som ung antropologistudent levde blant Gaviãofolket i Brasils regnskoger har Løvold stått på indianernes side i kampen mot raseringen av klodens eldste og mest artsrike naturtype.  Han har opplevd hvordan enorme områder regnskog i Asia, Afrika og Amazonas har måttet gi tapt for hogstmaskiner, kvegflokker, oljeboring og industrijordbruk.  Samtidig har han sett at det er mulig å stanse ødeleggelsene gjennom nært samarbeid med de menneskene som lever i regnskogen.

 - Nøkkelen til å redde regnskogen ligger i å støtte regnskogsfolkenes kamp for retten til å forvalte sine tradisjonelle leveområder og bevare sin kultur, uttaler Løvold i forbindelse med utnevnelsen.

 – De har en høyt utviklet kunnskap om hvordan skogen kan brukes på en bærekraftig måte.

I 2007 lanserte Løvold og Regnskogfondet i samarbeid med Naturvernforbundet forslaget om at norske myndigheter skulle bevilge flere milliarder kroner årlig for å redde regnskogen.  Nøkkelargumentet var at det å stanse raseringen av regnskogen er det raskeste og mest effektive tiltaket verden kan gjøre på kort sikt for å bremse global oppvarming. Forslaget fikk raskt bred politisk oppslutning, og i dag er Norge verdens fremste bidragsyter til regnskogbevaring. 

 -  Den norske regnskogsatsingen er ekstremt viktig. Den kan være avgjørende for at vi klarer å snu den vanvittige ødeleggelsen av verdens rikeste naturtype, sier Løvold.

I mer enn 20 år har den nyslåtte ridderen ledet Regnskogfondet som nå har 35 ansatte og prosjekter i ti land. Regnskogfondet er i dag en ledende internasjonal organisasjon innen regnskogsbevaring.

Publisert: 28.02.2012 01.00.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.56.35