Uavhengig og seriøst

Bistandsaktuelt utgis av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær Varsom-plakat og Medieansvarsloven . Bistandsaktuelt er medlem av Fagpressen. Det er bladets ansvarlige redaktør som er ansvarlig for innholdet i papirutgaven og nettutgaven av Bistandsaktuelt. 

Bistandsaktuelt kom ut med sin første utgave høsten 1998. I utgangspunktet startet det hele med et ønske fra Norads side om å skape et blad som kunne informere bredt om norsk bistand, samt å skape et blad som kunne lede an i bistandsdebatten. Til forskjell fra de fleste av de publikasjoner Norad tidligere hadde utgitt, la Bistandsaktuelt helt fra starten rene journalistiske kriterier til grunn for sin nyhetsdekning.

Les om bistandsaktuelt.no nye nettsider

 

Bladet skulle være et fagblad. Det skulle være seriøst og nøkternt, ikke et propagandaorgan. Nyheter og aktualitetsstoff om bistand og utvikling skulle være ryggraden i bladet. Stoff om bistandens dilemmaer og konflikter skulle ha en helt sentral plass, samt alle typer informasjon som kunne gi de som arbeider i bistandsbransjen ny kunnskap og bakgrunn for egen argumentasjon.

Å ta utviklingslandenes egen befolkning og ekspertise på alvor har vært en annen hovedtanke bak Bistandsaktuelts journalistiske virksomhet. Mens vestlige kommentatorer ofte har vært svært dominerende i den øvrige norske presses dekning av situasjonen i utviklingsland, har våre lesere langt oftere blitt presentert for utviklingslandenes egne representanter. Dessuten har vi vært nesten alene i norsk presse om å benytte lokale journalister i samarbeidslandene.

Bistandsaktuelt har hele tiden hatt en ambisjon om å være «bistandsbransjens eget fagblad», ikke et husorgan for Norad. I utvalget av kilder har vi etterstrebet en stor spennvidde både faglig, ideologisk og kulturelt. Samtidig har vi ønsket at alle viktige aktører i norsk bistandsbransje skulle vurderes med det samme kritiske blikk, inkludert ulike regjeringer og Norad.

Vi har også prøvd, så godt vi kan, å forklare bistandsfag og bistandspolitikk i et språk som er forståelig for folk flest. Det er ikke alltid lett i et fagfelt der det florerer av vanskelige forkortelser, engelsksmittede fremmedord og pent innpakket politikerretorikk.

Tilbakemeldinger fra leserne - i ulike leserundersøkelser - kan tyde på at vi har lyktes med noe av det vi har ønsket å oppnå. Bistandsaktuelts åpne, debatterende form og bladets kritiske analyser har forhåpentligvis gitt et positivt bidrag til både kunnskapsnivået og debattkulturen i bransjen. Det er i så fall vårt lille bidrag til en bedre bistand, til fordel for verdens fattige. 

Noen av avisene gjennom Bistandsaktuelts historie
Opplagsutviklingen siden 2001
Publisert: 21.04.2015 07.23.49 Sist oppdatert: 21.04.2015 07.31.25