Ny rådgiver for bistand i Norges speiderforbund

Venusia Vinciguerra har blitt ny rådgiver i Norges speiderforbund. Hun skal jobbe med bistandsprosjekter, internasjonalt arbeid og mangfold og inkludering.

Ny seniorrådgiver for barns levekår og inkludering i Redd Barna

Solveig Krokan Johnsen er ansatt som seniorrådgiver for barns levekår og inkludering i Norgesprogrammet til Redd Barna.

Har blitt regionrådgiver i Redd Barna

Monica Johansen startet som regionrådgiver i Redd Barna i januar. Hun får hovedansvaret for all ekstern kommunikasjon i Redd Barnas region vest.

Ny seksjonsleder for dokumentasjon og læring i Redd Barna

Nikolai George Lewis Holm blir ny seksjonsleder for dokumentasjon og læring i Redd Barna.

Ny Award Manager i Redd Barna

Matthieu Gouyette er ny Award Manager i seksjon for Midtøsten og Øst-Europa i Redd Barna.

Får lederrolle i Flyktninghjelpen

Laila Matar er ny leder for Flyktninghjelpens medie- og påvirkningsarbeid.

Har blitt Award Manager i Redd Barna

Maria Aarsland er ansatt som Award Manager i Redd Barnas seksjon for Asia, Latin-Amerika og Karibia.

Ny rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna

Pedro Melo har startet som rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna.

Blir rådgiver for institusjonelle givere i Redd Barna

Duco Roggenkamp er ansatt som rådgiver for institusjonelle givere i internasjonalt program til Redd Barna.

Har blitt leder for norsk FN-delegasjon

Morten Aasland overtok i november 2020 som ambassadør og leder av Norges faste delegasjon til FN-organisasjonene i Roma.

Seniorrådgiver for prosjektutvikling og partnerskap i Redd Barna

Malin Daviknes er ansatt som seniorrådgiver for prosjektutvikling og partnerskap i Norgesprogrammet til Redd Barna.

Høy beskytter for Flyktninghjelpen

Kronprins Haakon blir høy beskytter for Flyktninghjelpen i 5 nye år.

Blir kommunikasjonssjef i CARE

Susanne Lende blir leder for kommunikasjon og politikk i CARE Norge

Blir tilskuddskoordinator i Plan International Norge

Maria Elisabeth Lausund Drivernes har blitt ansatt som tilskuddskoordinator i Plan International Norge.

Ny programsjef i FOKUS

Lene Wold er ansatt som programsjef i et års vikariat i FOKUS.

Kongolesisk agronom får UiOs menneskerettighetspris

Den kongolesiske agronomen Marcelline Budza har blitt tildelt Universitetet i Oslos (UiOs) menneskerettighetspris for 2020.

Blir ny generalsekretær i Helsingforskomitéen

Geir Hønneland blir ny generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Blir leder for ny avdeling i Kirkens Nødhjelp

Lisa Sivertsen har fått ansvaret for å lede Kirkens Nødhjelps nye avdeling for kommunikasjon og politikk.

Programrådgiver for Vest-Afrika i Plan

Anna Fliflet tiltrer som ny programrådgiver for Vest-Afrika i Plan International Norge.

Humanitær seniorrådgiver i CARE

Thomas Qviller er ansatt som humanitær seniorrådgiver i CARE Norge.

Blir styremedlem i afrikansk rådgivningstjeneste

Ny fagrådgiver i Digni

Hanna Sofie Johansen er ansatt som ny fagrådgiver i Digni. Hun vil ta over ansvaret som koordinator for Dignis portefølje i samarbeidsavtalen med Norad.
Hent flere saker
Henter flere saker